S C I E N C E   F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HEREFOR THE FREETIMEWEB SITE

D E   B O E K E N K A S T

 

BOEKEN / MEER STRIPS / MORE COMICS
 

      AVONTUUR CLASSICS

DE ROBINSONS "DE PREHISTORIE"
DE ROBINSONS "HET KOPIE-MYSTERIE"

      ILLUSTRATED CLASSICS

20000 MIJLEN ONDER ZEE
DE EERSTE MENSEN OP DE MAAN
DE REIS NAAR DE MAAN
HET ATOOM
HET GEHEIMZINNIGE EILAND
MARS VALT AAN
RAKETTEN RAZEN DOOR DE RUIMTE

DATE STRIP / COMIC TITLE
19??

DUTCH RELEASE
20.000 MIJLEN ONDER ZEE
AUTEUR: JULES VERNE

DIEP ONDER DE ZEESPIEGEL VAART HET VREEMDE DIEPZEESCHIP, DE NAUTILUS. HAAT EN AFKEER VAN DE MENSENMAATSCHAPPIJ DRIJVEN ZIJN KAPITEIN VOORT DOOR GEHEIMZINNIGE NOG NOOIT ONTDEKTE GEBIEDEN.

AAN BOORD VAN DIT STALEN MONSTER BEVINDEN ZICH DRIE PASSAGIERS, DIE DE MEEST ADEMBENEMENDE AVONTUREN BELEVEN.

DIT IS HET BOEIENDE VERHAAL VAN KAPITEIN NEMO, DIE VRIJWILLIG DE SAMENLEVING VAARWEL HAD GEZEGD...
 


 
Uitgegeven door CLASSICS INTERNATIONAL CORP., New York - Londen.
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: v/h Van Ditmar, Singel 90, Amsterdam.
Printed in Denmark.
   
1970

DUTCH RELEASE
DE EERSTE MENSEN OP DE MAAN
AUTEUR: H.G.WELLS

Het was allemaal even onwerkelijk en fantastisch! Wat een ongelofelijk, krank- zinnig avontuur! De hele onderneming, waarin ik door een stom toeval was terechtgekomen, schijnt mij nu alleen nog maar een verre nachtmerrie toe. Maar toch, ik heb het zelf beleefd.....
 


 
TOP ILLUSSTRATED CLASSICS verschijnen tweemaal per maand.
Een uitgave van. CLASSICS NEDERLAND N.V.
Alleenverkoop in Nederland en België: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND N.V., Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden. Printed in Poland - 1970.
   
19??

DUTCH RELEASE
DE REIS NAAR DE MAAN
AUTEUR: JULES VERNE

HOOG BOVEN DE AARDE WENKT HET MEEST MYSTERIEUZE DOMEIN VAN HET HEELAL, DE MAAN...."..
SINDS DE EERSTE NACHT, DIE DE MENS OP AARDE DOORBRACHT, HEEFT HIJ NIEUWSGIERIG NAAR DEZE GROTE HEMELLAMP GEKEKEN. SOMMIGEN VREESDEN DE MAAN, ANDEREN AANBADEN HAAR. WAT IS HAAR OORSPRONG? WELKE WEZENS BEWONEN HAAR?
DIT IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN GROEP DAPPERE MANNEN, DIE HUN LEVENS IN DE WAAGSCHAAL STELDEN OM DE GEHEIMEN VAN DE MAAN TE DOORGRONDEN !!!

DAMAGED!!
 


 
Uitgegeven door CLASSICS INTERNATIONAL, Inc. Oadby, Leicester, Engeland.
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: v/h Van Ditmar, Singel 90, Amsterdam.
Printed in Denmark.
   
1967

DUTCH RELEASE
DE ROBINSONS UIT DE RUIMTE "DE PREHISTORIE"

Stuurloos rondzwevend door de ruimte - hun gyro -regel- apparatuur is zwaar beschadigd - wachten de bewoners van het eerste aardse ruimtestation gespannen op kontakt met de aarde...
 


 
AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per veertien dagen.
Copyright: (C) 1967, 1963 by K.K. Publications Inc. U.S.A. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND in samenwerking met Western printing and Lithographing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. Alleenverkoop in Nederland en Belgie: .N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden.
Printed in Poland.
   
1967

DUTCH RELEASE
DE ROBINSONS UIT DE RUIMTE 'HET KOPIE-MYSTERIE"

ALS AMERIKA'S EERSTE BEMANDE· RUIMTESTATION DOOR DE KOSMOS RAAST, MILJOENEN KILOMETERS VAN DE AARDE VERWIJDERD,MAKEN TIM EN TAM ROBINSON MET HUN RUIMTEMOBIEL EEN UITSTAPJE NAAR EEN GROEP NOG NOOIT IN KAART GEBRACHTE ASTEROIDEN . . .
 

 

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per veertien dagen.
Copyright: (C) 1967, 1963 by K.K. Publications Inc. U.S.A. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND in samenwerking met Western printing and Lithographing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. Alleenverkoop in Nederland en Belgie: .N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden.
Printed in Poland.
   
1960

DUTCH RELEASE
HET ATOOM IN DIENST VAN DE MENSHEID

Een ontzagwekkende kracht is door de mens ontketend: de atoomkracht of kern-energie.
Zoals alle krachten kan zij ten goede en ten kwade worden gebruikt. Het atoom bewijst de mensheid reeds vele diensten:
in de industrie, in de landbouw en in de medische wetenschap.
En nog steeds vinden de geleerden nieuwe toepassingsmoge- 
lijkheden.
Het einde is dus nog lang niet in zicht...
 


 
ILLUSTRATED CLASSICS EXTRA EDITIE verschijnen tweermaal per jaar een worden uitgegeven door Classics International Corp., New York-London. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND, postbus 84, Bussum. Alle rechten voorbehouden. Printed in Denmark. F. Schur & Co. A S K0benhavn.
   
19??

DUTCH RELEASE
HET GEHEIMZINNIGE EILAND
AUTEUR: JULES VERNE

HET IS 2O MAART 1865. GENERAAL GRANT WIL EEN EINDE MAKEN AAN DE BLOEDIGE, BURGEROORLOG. HIJ BELEGERT RICHMOND. IN DEZE STAD ZIJN MENSEN, DIE WILLEN ONTSNAPPEN EN DE HULP VAN GENENERAAL LEE INROEPEN.
 

Oorspronkelijke Uitgegeven door CLASSICS INTERNATIONAL CORP., New York - Londen. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: v/h Van Ditmar, Singel 90, Amsterdam-C. Printed in Denmark.
   
1960

DUTCH RELEASE
HET HEELAL

Wij mensen bewonen met ons allen slechts een klein hemellichaam, dat een wijde boog beschrijft om één der ontelbare sterren, waarmee de wereldruimte gevuld is.
Het heelal, waarin de aarde slechts een nietig vlekje is, is zo fantastisch uitgestrekt, dat wij er ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. . .
Voor het eerst heeft de mens thans - al was het maar voor korte tijd - de aarde verlaten, om een eerste stap in de ruimte te zetten. Weldra zullen wij naar de maan reizen en waarschijnlijk later ook naar de planeten.
Misschien zelfs komt de tijd dat de mens de stoute sprong waagt naar de dichtstbijzijnde ster. Maar wat zal de toekomstige ruimtevaarder vinden?
In dit boek vind je enkele antwoorden op deze vraag.
Maar groter is het aantal mysteries, die op ons wachten als we de aarde ver achter ons hebben gelaten en buiten de vensters van onze raket niets anders zal zijn dan de duistere, geheime diepten van de wereldruimte....
 

ILLUSTRATED CLASSICS EXTRA EDITIE verschijnen tweermaal per jaar een worden uitgegeven door Classics International Corp., New York-London. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND, postbus 84, Bussum. Alle rechten voorbehouden. Printed in Denmark. F. Schur & Co. A S K0benhavn.
   
19??

DUTCH RELEASE
MARS VALT AAN
H.G.WELLS

TEGEN HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW PUBLICEERDEN ENIGE ENGELSE KRANTEN HET BERICHT, DAT EEN GLOEIENDE GASWOLK, DIE VAN MARS SCHEEN TE KOMEN: ZICH HET EEN ENORME SNELHEID iN DE RICHTING VAN DE AARDE BEWOOG.

HET BERICHT WAS ECHTER ZO ONOPVALLEND DAT IK - EVENMIN ALS DE REST VAN DE WERELD - GEEN AANDACHT SCHONK, AAN WAT HET GROOTSTE GEVAAR ZOU WORDEN, DAT OOIT DE MENSHEID HEEFT BEDREIGD, IN DE GEHELE WERELD ANGST EN PANIEK ZOU ZAAIEN EN HONDERDDUIZENDEN VAN HUIS EN· HAARD ZOU VERDR1JVEN. . .
 


 
Uitgegeven door CLASSICS INTERNATIONAL, Inc. Oadby, Leicester, Engeland.
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: v/h Van Ditmar, Singel 90, Amsterdam.
Printed in Denmark.
   
19??

DUTCH RELEASE
RAKETTEN RAZEN DOOR DE RUIMTE

Je zult wel begrijpen, dat WIJ in deze EXTRA EDITIE van ILLUSTRATED CLASSICS onmogelijk alles over raketten en straalvliegtuigen konden vertellen.
Wij moesten ons dus noodgedwongen beperken tot de hoogtepunten uit de ontwik- kelingsgeschiedenis. Maar als je meer wilt wetei over dit fascinerende onderwerp, probeer er dan eens een paar boeken over te lezen. Juist, omdat over de hele wereld de ruimtevaart in het centrum van de belangstelling staat zijn er in de laatste tijd nogal wat boeken over verschenen, dus is er keuze genoeg. want ook de belangrijkste buitenlandse boeken werden inmiddels al in het Nederlands vertaald.
 


 
ILLUSTRATED CLASSICS EXTRA EDITIE verschijnen tweermaal per jaar een worden uitgegeven door Classics International Corp., New York-London. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND, postbus 84, Bussum. Alle rechten voorbehouden. Printed in Denmark. F. Schur & Co. A S K0benhavn.
     


© Copyrights Freetimeweb