S C I E N C E  F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HEREFOR THE FREETIMEWEB SITE
LEESVOER  IN  MIJN  BOEKENKAST

STRIPS / COMICS

CARL LANS
TESTBEMANNING
TESTWERELDEN VAN DE GALAXIE
WERELDEN ONDER DE HORIZON
 

DIVERSEN
DE GEHEIMZINNIGE PLANEET
DE PLANETEN OORLOG
EEN GOK OM DRIE WERELDEN
MUITERIJ IN DE RUIMTE
 

JEAN-GASTON VANDEL
OORLOG DER PLANETEN
HET UUR IS NOG NIET GEKOMEN
INGREEP VAN BUITEN
WERELD ZONDER GEHEIMEN

JUNIOR JONGENSBOEKEN
DE GEHEIMZINNIGE DALEN
IN DE SCHADUW VAN DE RAKET
NAAR HET MIDDELPUNT DER AARDE
OPSTAND OP TITAN

RUURD FEENSTRA
DISCUS REEKS, DEEL 1 T/M 12

AD DE BEER
EURO 5 REEKS, DIVERSE DELEN

KURT BRAND
RUIMTESCHIP PROMEET, DEEL 1 T/M 12

NONSTOP REEKS 1958
RUIMTESCHIP "R M I" VLIEGT NAAR MARS
"R M I" ANTWOORD NIET
 

DATE  BOEK / BOOK TITLE - INDEX COMMENT
19??

DUTCH RELEASE
DE GEHEIMZINNIGE DALEN
(The Mysterious Valleys)

Een vliegtuigongeluk vormt het begin van het grote avontuur van Ken en Lola.Standish, een Engelse jongen, die met zijn zusje op vakantie is in Australisch Nieuw Guinea'. Gered dank zij hun parachutes, zwerven zij met de piloot Graham Weston en de Papoea Sikovi onder velerlei ontberingen en gevaren door het doodse landschap van kalkrotsen, totdat ze eindelijk in aanraking komen met de primitieve stammen, die wonen in de "geheimzinnige dalen". Deze onbekende volken blijken echter in het bezit te zijn van resten van een eens bloeiende beschaving.
Ze staan voor nieuwe raadsels en avonturen.
Het verblijf in de tempelspelonken, waar de vereerde Wijze Mannen hun macht over de "geheimzinnige dalen" uitoefenen, verleent aan dit boek een climax van spanning.
 

De JUNIOR Jongensboeken zijn uitgegeven in samenwerking met het Nationaal Hoofdkwartier van "De Nederlandse Padvinders".

Auteur:
Arthur Wyborn

Vertaling:
Mr.M.W.Joosten

Tekeningen:
Rein van Looy

Nummer: 76
Pagina's: 188

Uitgeverij:
De Verkenner - Baarn

   
1954

DUTCH RELEASE
DE GEHEIMZINNIGE PLANEET
(Kemlo and The Crazy Planet)

Kemlo en zijn jonger vriendje Krillie zijn bewoners van de Belt K, een kunstmatige satelliet die om de aarde draait.
Op zekere dag gaan zij met een rwmtescooter op verkenning, verdwalen, en komen terecht op een onbekende, kleine planeet, die ver buiten de route van de ruimteschepen ligt.
Zij maken kennis met de geheimzinnige, blauwe nevel. Maar vóór de blauwe nevel komt....! Dan loert overal een afzichtelijke bedreiging, want een onuitroeibaar leger van monsters valt alles aan. De dood dreigt aan alle kanten. Zullen Kemlo en Krillie ontkomen?
 

JUNO JEUGDPOCKETS DEEL: 10

Copyright 1959 by J.H.Gottmer / Haarlem

Auteur:
E.C. Eliott
(Reginald Alec Martin)


1900 - 1971

Vertaling:
J.P.M.van Elswijk

Omslag:
Dick Fijnheer

Tekeningen:
Wim Knotter

Pages: 141

   
1978

DUTCH RELEASE
DE PLANETEN OORLOG
(War of the Worlds)

TEGEN HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW PUBLICEERDEN ENIGE ENGELSE KRANTEN HET BERICHT, DAT EEN GLOEIENDE GASWOLK, DIE VAN MARS SCHEEN TE KOMEN: ZICH HET EEN ENORME SNELHEID iN DE RICHTING VAN DE AARDE BEWOOG.

HET BERICHT WAS ECHTER ZO ONOPVALLEND DAT IK - EVENMIN ALS DE REST VAN DE WERELD - GEEN AANDACHT SCHONK, AAN WAT HET GROOTSTE GEVAAR ZOU WORDEN, DAT OOIT DE MENSHEID HEEFT BEDREIGD, IN DE GEHELE WERELD ANGST EN PANIEK ZOU ZAAIEN EN HONDERDDUIZENDEN VAN HUIS EN· HAARD ZOU VERDR1JVEN......

© By The Estate of the late H.G.Wells


1866 - 1949

© 1971 Nederlandse vertaling Uitgeverij Contact B V, Amsterdam Oorspronkelijke titel The War of the Worlds, 1898

Vertaling:
Johan Frederik

Druk Tulp B v, Zwolle ISBN 9060195159

Pages: 190

1e druk 1971
2de druk 1974
3de druk 1978 

   
1969

DUTCH RELEASE
EEN GOK OM DRIE WERELDEN
(THREE WORLDS TO CONQUER)

Het muitende aardse oorlogs-ruimteschip, dat de gekoloniseerde planeet Ganymedes terroriseert en de aarde bedreigt, vormt geen partij voor één man.
Toch stort de ervaren ruimtepiloot Mark Frazer zich verbeten in een schijnbaar hopeloos guerrillagevecht tegen onderdrukking en machtswellust.
Maar als op hetzelfde moment zijn intelligente, centaurachtige vriend Theor op het verre en levensgevaarlijke Jupiter zijn hulp inroept tegen een verraderlijke invasie van gruwelijke wezens, lijkt de strijd op beide fronten bij voorbaat verloren. Met beklemmende zekerheid dringt het tot Mark Frazer door, dat het lot van drie werelden in zijn handen ligt en. hij beseft dat alleen een snelle, roekeloze zelfmoord actie uitkomst kan brengen. . .

De Amerikaanse science fiction-schrijver Poul Anderson werd in 1926 geboren. Hij heeft in het genre een kleine twintig romans geschreven en in 1961 ontving hij voor een van zijn verhalen de 'Hugo' ,de grote prijs van de Amerikaanse vereniging van science fiction-auteurs.

PYRAMID PUBLICATIONS, INC.

Vertaling:
Dolf Koning

Omslag:
Alex Jagtenberg

BORN POCKETS
BORN N.V.

Pages: 189

   
1954

DUTCH RELEASE


FRENCH  COVER

HET UUR IS NOG NIET GEKOMEN
(Fuite dans L'inconnu)

Deze boeiende roman speelt zich af in de wereld der toekomst, over enkele eeuwen.
De mensen staan op het toppunt van hun intellectueel kunnen, maar zijn lichamelijk niet meer opgewassen tegen een geheimzinnige ziekte, de cancilose, die hen bij duizenden tegelijk wegmaait.
De Wereldregering zièt machteloos toe.
In een kleine kring van studenten en geleerden groeit in het geheim een nieuwe beweging, die der 'Vitalisten', welke een uitweg wil zoeken voor deze lijdende mensheid. Ook professor Turka, van de universiteit van Centropolis, steunt de beweging met zijn grote
autoriteit.
De regering grijpt echter in, want zij ziet in de 'Vitalisten' beweging een gevaar voor de veiligheid van de staat.
Doc Gaynor, een jong doch veelbelovend student, beschouwt men als de 'raddraaier' en hij wordt daarom gevangen genomen en verbannen. Al spoedig gaat het gerucht dat hij is gestorven.
Intussen maakt de 'cancilose' slachtoffers op steeds grotere schaal en het verlangen groeit naar de terugkeer der Vitalisten en hun nieuwe leer.
Doe Gaynor keert terug uit de ballingschap en krijgt de gelegenheid zijn plannen te realiseren: het scheppen van kleine kunstmatige mensen, die onkwetsbaar voor de gevreesde ziekte, de menselijke beschaving zullen voortzetten.
Er worden in het geheim kolonies van deze mensen gesticht. Weldra echter dreigen zij een gevaar te worden, want door hun hogere geestelijke en technische ontwikkeling gaan zij de oude wereld geheel verdringen.
Gaynor stelt zijn scherpe geest tegenover hun raadselachtig technisch vernuft en redt andermaal de situatie. Zijn moedige en opofferende houding imponeert de nieuwe mensen en zij vertrekken naar een andere planeet.

Oorspronkelijk uitgegeven in Frankrijk bij Editions Fleuve Noir onder de titel FUITE DANS L'INCONNU.

Auteur:
Jean-Gaston Vandel

Vertaling:
Jean H.P.Jacobs

Pages: 192

Uitgeverij Leiter-Nypels Maastricht

19??

DUTCH RELEASE


ORIGINAL UK ISSUE

IN DE SCHADUW VAN DE RAKET
(The Rocket's Shadow)

Professor Hartson Brant, een vermaard natuurkundige, werkt met een aantal" studievrienden aan een sensationeel project:
de eerste raket naar de maan. Zijn zoon Riek, een uitvinder in de dop, komt tot de ontdekking dat een lange reeks tegenslagen geen toevallige ongelukjes zijn, maar welbewuste sabotage. Met behulp van zijn vriend Scotty, zijn zus Barby en niet te vergeten zijn hondje Kniesoor, rolt hij in een reeks spannende avonturen een misdadig complot op van wetenschappelijke boeven.
Een opwindend verhaal over de modernste techniek, vliegen en vechten, geheimen en hondentrouw.
Een hoogst actueel avonturenboek van uitzonderlijke kwaliteit!
 

De JUNIOR Jongensboeken zijn uitgegeven in samenwerking met het Nationaal Hoofdkwartier van "De Nederlandse Padvinders".

Auteur:
John Blaine

Vertaling:
Mr.M.W.Joosten

Tekeningen:
Rein van Looy

Nummer: 86
Pagina's: 188

Uitgeverij:
De Verkenner - Baarn

   
1952

DUTCH RELEASE


FRENCH COVER

INGREEP VAN BUITEN
(Chevaliers de l'Espace)

Er moet iets bijzonders aan de hand zijn.
Reeds gedurende drie weken heeft Kate Lincoln in Omaha (U.S.A.) niets meer van haar verloofde Fedor Obienko gehoord en dat verontrust haar.
Zij krijgt gelijk. Een conflict van ongekende afmetingen doemt plotseling op uit het niets. Weldra brengt de televisie- nieuwsdienst het bericht, dat de inwoners van Berlijn, Londen, Parijs, Rome en Madrid zich naar hun onderaardse schuilplaatsen moeten begeven. Geleide projectielen van onbekende herkomst zijn onderweg en komen op deze steden toe.
Alom heeft men alarm geslagen en "bloedzuigerbommen" op de projectielen afgezonden, die deze onschadelijk moeten maken.
Het blijkt dat de aanval komt vanuit het Aziatisch Imperium en het Westen antwoordt op dezelfde wijze.
Ook Moskou, Abadan, Delhi, Peking, Charbin, Tokio, Moekden, Hanoi, Singapore en Tomsk liggen ,thans onder vuur.
Amerika mobiliseert.
Plotseling storten er geleide projectielen omlaag, eèr zij hun doel bereikt hebben, andere keren terug naar hun bases! Bij de massale invasie der Aziaten in Europa staan opeens alle motorvoertuigen stil.....
Weergaloze verbijstering in beide kampen! Todat op een zeker ogenblik de televisie-uitzendingen in de war geraken en alle stations hetzelfde uitzenden. De Ruimte Ridders zijn op deze manier in contact getreden met de bewoners der Aarde en dwingen hen hun oorlog te staken, willen zij niet nog met andere staaltjes van de macht der Ruimte Ridders kennis maken....
Een grootse fantasie, bewogen en vol zuiver menselijke episodes, waarbij men kennis maakt met een wereld, die reeds ruimschoots beschikt over de technische uitrustingen, waarvan wij op dit ogenblik slechts de voorlopers en de proefnemingen kennen.

Oorspronkelijk uitgegeven in Frankrijk bij Editions Fleuve Noir onder de titel CHEVALIERS DE LÉSPACE.

Auteur:
Jean-Gaston Vandel

Vertaling:
Jean H.P.Jacobs

Pages: 187

Uitgeverij Leiter-Nypels Maastricht

   
1964
MUITERIJ IN DE RUIMTE
(Journey to Jupiter)

Dit boek voert de lezer in ademloze vaart mee näareen verre, avontuurlijke toekomst. Zozeer is de ruimtevaart dan reeds ontwikkeld, dat een groep kolonisten Ganymedes, een der manen van Jupiter, tracht te bèvolken. Een onbekende misdadiger schrikt echter voor geen wandaad terug om dit plan te verijdelen en het is alleen aan de vindingrijkheid van drie jonge ruimteverkenners te danken, dat de kolonie niet ten gronde gaat. Zonderlinge gevaren en zonderlinge reddingen - dit vindt U overvloedig en als nooit tevoren in deze Extra-pocket, waarin Joseph Green het avontuur de ruimte geeft.!

MARGRIET EXTRA POCKET-SERIE
De Geillustreerde Pers NV. Amsterdam

Auteur:
Joseph Greene

Omslag:
P.Gofferje

Pages: 159

   
19??

DUTCH RELEASE
NAAR HET MIDDELPUNT DER AARDE
(Voyage au centre de la Terre)

Een der onsterfelijke verhalen van de grote Jules Verne in een nieuwe bewerking voor de jeugd. Een Hamburgse professor - een zonderling - ontdekt bij toeval in een oud boek een document in geheimschrift. Het nuk is afkomstig van een Ijslandse geleerde uit de zestiende eeuw, en een wegwijzer bevat naar het middelpunt der aarde, via een Ijslandse krater. De professor, zijn neef en een Ijslandse gids dalen in de krater af en maken een avontuurlijke reis door onderaardse gewelven, over een ondergrondse zee, waar hevige stormen woeden. Ondanks een rampzalige schipbreuk eindigt het avontuur op even errassende als gelukkige wijze.
 

De JUNIOR Jongensboeken zijn uitgegeven in samenwerking met het Nationaal Hoofdkwartier van "De Nederlandse Padvinders".

Auteur:
Jules Verne

Vertaling:
Mr.M.W.Joosten

Tekeningen:
Rein van Looy

Nummer: 84
Pagina's: 188

Uitgeverij:
De Verkenner - Baarn

   
1953

DUTCH RELEASE


FRENCH COVER

OORLOG DER PLANETEN
(Attentat Cosmique)

In de eindeloze ruimte van de sterrenhemel zweeft ergens - haast onbeweeglijk - een zonderlinge machine, bemand door piloten afkomstig van de ijzige planeet 0-3.
Jarenlang nu reeds observeren de bewoners van dit onherbergzame oord de planeet 0-10, de Aarde.
Zij willen de Aarde veroveren, de daar levende "monsters" uitroeien, om zelf in dit paradijselijk klimaat te kunnen leven.
En zo gebeurt het, dat er op een kwade dag een geheimzinnige ziekte uitbreekt, eerst op het Europese vasteland, later in Afrika, Azië en overal ter wereld.
De wetenschap, voor korte tijd schaakmat gezet, weet deze vreemdsoortige "griep" -epidemie te overwinnen.
Doch een nieuwe aanval volgt. Volkomen spoorloos verdwijnt er een vliegmachine van de lijndienst Aarde-Maan. Zij is weg en geen radarscherm registreert haar meer. En dit is nog slechts het begin......
Nu eindelijk beseft men, dat de Aarde ergens vanuit de hemelruimte wordt bedreigd. De knapste geleerden en technici komen in het geweer om deze nieuwe gevaren af te wenden.
De Londense dokter Slingstoke strijdt daarbij in de voorste gelederen en weet de mensheid te redden van de duivelse plagen, die men opnieuw over de Aarde uitstort.
De bestrijding der geheimzinnige ziekten, het optreden tegen de wonderbaarlijke technische middelen uit het onbekende, met dit alles leidt de schrijver ons een mogelijke toekomstige wereld binnen, waarvan wij in deze eeuw reeds de eerste symptomen bemerken. Zij zullen de hedendaagse lezer op dezelfde wijze aangrijpen als vorige generaties door Jules Verne werden bekoord.

Oorspronkelijk uitgegeven in Frankrijk bij Editions Fleuve Noir onder de titel ATTENTAT COSMIQUE.

Auteur:
Jean-Gaston Vandel

Vertaling:
Jean H.P.Jacobs

Pages: 182

Uitgeverij Leiter-Nypels Maastricht

   
19??

DUTCH RELEASE
OPSTAND OP TITAN
(Trouble on Titan)

Toen Tuck Benedict en David Torm elkaar voor het eerst op Titan, de zesde maan ven Saturnus, ontmoetten, vertegenwoordigde Tuck het rijke, gemakkelijke leven, dat de aarde te danken had aan het erts, dat onder de hermetisch afgesloten koepel door de kolonisten uit de mijnen werd gehaald.
David, de zoon van de leider der kolonisten, sloot vriendschap met Tuck, en wel op de vooravond van de massale opstand der kolonisten tegen het gezag van de aarde.
Waarom de mijnwerkers de mensen van de aarde haatten, hoe ze de aarde wilden ruineren en uit het zonnestelsel ontsnappen, om zich ergens in de oneindige ruimte te vestigen, zijn vragen, die beantwoord worden in dit verhaal, dat je van de ene spanning naar de andere voert.
 

De JUNIOR Jongensboeken zijn uitgegeven in samenwerking met het Nationaal Hoofdkwartier van "De Nederlandse Padvinders".

Auteur:
Alan E.Nourse

Vertaling:
Jaques Stevens

Tekeningen:
Rein van Looy

Nummer: 82
Pagina's: 188

Uitgeverij:
De Verkenner - Baarn

   
1958

DUTCH RELEASE
RUIMTESCHIP "R M I" VLIEGT NAAR MARS

Het is vanouds een droom der mensen geweest, om nog eens te kunnen vliegen. Ongeveer vijftig jaar geleden werd die droom werkelijkheid. Charles Lindbergh, de man, die 25 iaar geleden op z'n eentie van Amerika naar Europa vloog, had hiervoor 33 uur nodig.
Nu vliegen we in 10 uur over de Oceaan; over enkele jaren misschien in vijf. En over vijfentwintig jaar? Dan zullen de vliegtuigen door atoomkracht en raketten worden voortbewogen. En misschien zullen jullie later kunnen zeggen, of dit verhaal, dat zich in het jaar 1979 afspeelt, de situatie goed heeft getekend.
 

NON-STOP-REEKS spannende avonturen en ontdekkingen uit alle werelddelen, onder reaktie van AUG.WEISS

Auteur:
FRANS DOREL

Nummer: 13
Pages: 32

Uitgaven M.Stenvert & Zoon, Apeldoorn 1956

   
1958

DUTCH RELEASE
"R M I" ANTWOORD NIET

Tobby Torrin, de jongste verslaggever van een grote krant, "Europe Mail" genaamd, is erin geslaagd, achter het geheim van de beroemde geleerde, professor Anders, te komen. Hij werd door deze uitgenodigd als enige verslaggever de tocht door het wereldruim mee te maken met het ruimteschip "RM 1". Tobby kreeg niet eens meer gelegenheid, om naar zijn krant en zijn ongemakkelijke hoofdredacteur Bergson terug te gaan. Diegenen onder jullie, die aflevering no. "13 van de "Nonstop-reeks", "Ruimteschip ,RM l' vliegt naar Mars, hebben gelezen, zullen zich het verhaal nog wel herinneren. We zullen eens kijken, hoe de "RM 1" op Mars is geland en wat de bemanning van het ruimteschip en Tobby Torrin op de vreemde planeet zoal meemaken.
 

NON-STOP-REEKS spannende avonturen en ontdekkingen uit alle werelddelen, onder reaktie van AUG.WEISS

Auteur:
FRANS DOREL

Nummer: 23
Pages: 32

Uitgaven M.Stenvert & Zoon, Apeldoorn 1956
 

   
1955

DUTCH RELEASE


FRENCH COVER

WERELD ZONDER GEHEIMEN
(Incroyable Futur)

Nu Bill Cardell de laatste fase van zijn experiment achter de rug  had, kwam hij ineens tot de ontdekking, dat hij voor het resultaat zelf een beetje bang werd. Natuurlijk had hij zich nog nooit verdiept in de vraag, hoe het zijn zou, als zijn proef ooit mocht slagen, maar nu . . .
Het was, alsof hij plotseling in een andere wereld was terechtgekomen. Onbewegelijk bleef hij een hele tijd achter zijn tafel zitten, een beetje wezenloos om zich heen kijkend naar alle voorwerpen, waar hij mee vertrouwd was, dingen die hij al jaren kende, maar die hem nu ineens onwerkelijk voorkwamen. Eindelijk. dwaalden zijn ogen terug naar de twintig rode tabletjes, die voorr hem lagen en die hij zojuist had samengesteld.
Was zijn experiment nu gelukt? Of was het een nieuwe mislukking. Het kon niet anders of ditmaal moest hij geslaagd zijn en dat betekende. . . . .

Oorspronkelijk uitgegeven in Frankrijk bij Editions Fleuve Noir onder de titel INCROYABLE FUTUR.

Auteur:
Jean-Gaston Vandel

Vertaling:
Jean H.P.Jacobs

Pages: 199

Uitgeverij Leiter-Nypels Maastricht

DE DISCUS SERIE
Uitgeverij "Kluitman, Alkmaar"
1967
1968
1969
1970
 
1970
1971
1971
1972
 
1972
1973
1974
1985
1986

Deel 01: Mannen van de discus (1967)
Deel 02: De discus slaat toe (1968)
Deel 03: De discus brengt redding (1969)
Deel 04: De discus valt aan (1970)
Deel 05: De discus overwint (1970)
Deel 06: De discus in gevaar (1971)
Deel 07: De discus snelt te hulp (1971)
Deel 08: De discus komt terug (1972)
Deel 09: De discus in de strijd (1972)
Deel 10: De discus in volle vaart (1973)
Deel 11: De discus en de blauwe diamant (1974)
Deel 12: De Discus weer in Aktie (1985)
Deel 13: De Discus kwam, zag en overwon (1986)

 
Tjerk Hiddes, een atoomgeleerde uit Gaasterland, wordt wegens vermeende verkwanseling van geheimen voor geld, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Dit door toedoen van valse getuigenissen van "Het Syndicaat", een duistere groep mannen onder voorzittershap van Lafarge, een gentleman crimineel, die gezworen heeft om Hiddes te grazen te nemen. De andere leden zijn Filou, Calami en Nescio. 
Wegens goed gedrag komt hij na 6 jaar vrij en inmiddels zijn zijn 3 zonen opgegroeid. Bouke de oudste is nu geleerde, Tjerk de middelste is musicus (hij treedt op onder de schuilnaam Policarpe) en Ruurd de jongste leert voor kok.
Professor Hiddes wil wraak nemen op het Syndicaat en laat een coaster bouwen, de "Chantal", waarmee hij met zijn zonen en een medegevangene, Jaromir Sperling die kapitein wordt, naar het eiland Porte Alegre vaart, waarvan Hiddes de eigenaar is. Onderweg worden ze door een duikboot aangevallen, waarvan ze later de bemanning overnemen. Jan Nurmi, electriciën, en de matrozen Pat en Mike. 
Op het eiland, in een grot, bouwen ze de Discus, een schotelvormig luchtvaartuig, dat loopt op kernenergie. Ze worden geholpen door Raymond Maréchal, een beroemde voetballer, die zich op het eiland heeft teruggetrokken samen met zijn twee cheeta's.
Met behulp van nog twee uitvindingen, de spray en de balpenzender, wordt zelfs later de Amerikaanse Zevende Vloot verslagen en wordt Calami ontvoerd. De professor dwingt hem tot een schriftelijke bekentenis van de meineed van het Syndicaat. Hierna vernietigen ze de Discus en keren naar huis terug, waar Calami aan justitie wordt uitgeleverd.

------------------------------------------------------------------------------------------
Ruurd Feenstra: 1904 - 1974

Genre Sciencefiction, Jeugdboeken, kinderboeken, blijspelen, toneelstukken
Uitgeverij: Uitgeverij Kluitman Alkmaar, Thieme

Ruurd Feenstra (1904 – 1974) was een Nederlandse schrijver.
Ruurd Feenstra heeft zowel boeken voor volwassenen als voor kinderen geschreven.
Daarnaast schreef hij een aantal schoolboeken voor lagere scholen en eenvoudig voortgezet onderwijs en
schreef hij diverse blijspelen.

Ruurd Feenstra was aan de AVRO verbonden als hoofd jeugduitzendingen.
Hij gaf tevens leiding aan het AVRO-radioprogramma ‘De Zondagclub’, een soort actueel praatprogramma.
Daarnaast was hij leraar aan de ambachtschool in Scheveningen.

Alhoewel hij vele boeken heeft geschreven is hij op dit moment vooral nog bekend als de schrijver van de jeugdboekenserie De Discus en de reeks Echo der Eeuwen.

WIKIPEDIA

EURO 5
Uitgeverij "Kluitman, Alkmaar"
1976
1976
1976
1977
 
1978
1979
1979
MIST: 
1977 - DE MONSTERS VAN DR. EINLING
1979 - MACHTEN UIT HET HEELAL
1980 - GROOT ALARM VOOR SECTIE-5
1980 - PANIEK OP DE NOORDPOOL
1981 - HET GEWELD VAN DE ZWARTE ORCA'S
1981 - AANVAL VAN HET GROENE GEVAAR
1982 - IN DEMACHT VAN DE SCHORPIOEN
1982 - DE ONBEKENDE SATELLIET
1983 - VERMIST IN DE RUIMTE
1983 - DE ROBOTS VAN DE GELE PLANEET
1984 - STRALEN UIT HET VERLEDEN
1984 - STUURLOOS IN EEN VREEMD HEELAL
1983 - EEN GEVAARLIJK EXPERIMENT
1986 - HET ONGRIJPBARE GEVAAR
 
EURO 5 "Nieuwe Serie"
Uitgeverij "Kluitman, Alkmaar"
1987

DE RAMPPLANEET

1989

ONDER VUUR

1988

HET VOLK VAN ARBAN

     
1989

HET TEKEN VAN TAMO

1990

DE VERMISTE PATROUILLE

1991

TERUG NAAR DE AARDE?

Ruimteschip "PROMEET"
Opvolger van de serie "Space Story"
In Bezit sinds: 6 September 2014
1977

1. Toen de vreemde kwam
1977

2. De Energieval
1977

3. Sprong In Het Heelal
1977

4. De Raadselplanet
 
1977

5. Het Testament van Chirr
1977

6. Wachters der Onsterfelijken
1977

7. Planeet der Tweelingen
1977

8. Gestrand op Suuk
 
1977

9. Sterrengeur
1977

10. Overgang naar de Eeuwigheid
1977

11. Slavenwereld Pygma
1977

12. Ruimtesprong naar Moran

Wanted - Omnibus: met Deel 1-2-3-4Copyrights Freetimeweb