S C I E N C E   F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HERE FOR THE FREETIMEWEB SITE

 
T E S T B E M A N N I N G
DE RUBINSTEIN SERIES - LUISTERBOEK

 
TESTBEMANNING
Nederland in het jaar 2000-zoveel.
De Gammabemanning, onder leiding van Joost Ros, is in het kader van een expeditie naar de ringen van Saturnus als derde team opgeleid om deze reis te maken. Als het eerste en tweede team om het leven komen, zijn zij de enigen die deze reis nog kunnen maken. Onder mysterieuze omstandigheden vangen zij hun reis aan en krijgt het team te maken met allerlei zaken als intriges, jaloezie, onderlinge verdenkingen en sabotage.
De Aarde wordt vanuit de ringen van Saturnus medegedeeld dat de zon over 7 maanden nova zal worden en er rest het team niets anders dan de Galactische Raad te overtuigen van de incorporatie van de Aardlingen in hun federatie. Zal het Joost en de zijnen lukken de wereld te redden van een zekere ondergang?

 
2009 


TESTBEMANNING 8CD / SET 1-8 (Dutch Release)

Testbemanning is een 29-delig hoorspel naar het boek van Carl Lans uit 1961/1962, geregisseerd door Léon Povel.

"Wat mij betreft: ik vind 'Testbemanning' geweldig; ik ben er door geboeid vanaf 't moment, dat ik het eerste deel ervan onder ogen kreeg. Het onderwerp heeft me gegrepen en de vernuftige wijze waarop hetis uitgewerkt; ik heb mijn vingers afgelikt voor de opgave om 180 splinternieuwe geluiden te bedenken (dat deed ik overigens niet alleen; de geluiden in 'Testbemanning' zijn het werk van een driemanschap: geluidsinspiciënt André du Bois, geluidstechnicus Ad van de Ven en ik) en wat me vooral heeft getroffen is de wijze waarop Lans in zijn spel mensen heeft laten optreden.
Bij 'Sprong in het Heelal' miste ik dat; de figuren hadden daarin geen eigen gezicht. 'Testbemanning' heeft echter veel psychologische kanten; er komen menselijke conflicten in voor en daarom zijn de personen échter, menselijker. Ik verwacht van 'Testbemanning' dat het een even groot of misschien zelfs een nog
groter succes zal worden dan de 'Sprong' - en dat zou ik erg leuk vinden voor Carl Lans, die voor ons als sciencefiction schrijver een complete verrassing is geweest. We wisten niet eens, dat er in Nederland auteurs waren, die zich met dit soort toekomstfantasieën bezig hielden:'

Léon Povel, hoorspelregisseur sinds 1948

Rolverdeling:
Joost Ros - Johan Walhain, Jaap - Jan Borkus, Huub - Frans Somers, Dirk - Paul Deen, Els  -  Nora Boerman, Coördinator - Jo Nobel

Verder werkte mee:
Alex Faassen jr, Barbara Hoffman, Cees Pijpers, Chiel de Kruif, Contstant van Kerckhoven, Dick Scheffer, Dick van 't Sant, Dogi Rugani, Dries Krijn, Elly den Haring, Els Buitendijk, Han König, Han Simonis, Hans Karsenbarg, Hans Veerman, Harry Bronk, Herman van Eelen, Huib Orizand, Irene Poorter, Jan Apon, Johan Schmitz, Johan Wolder, Joke Hagelen, Jos Brink, Jos Knipscheer, Louis de Bree, Maarten Kapteyn, Nel Snel, Piet Ekel, Rien van Noppen, Rijk de Gooyer, Rob Geraerds, Robert Sobels, Tine Medema, Tonny Foletta, Wam Heskes en Willem Grelinger.

De aan- en afkondigingen werden bij het hoorspel Testbemanning destijds niet op de band opgenomen. Om toch gebruik te maken van de originele aan- en afkondigingen zijn er amateur opnamen gebruikt uit het privé-archief van Gerard Leeuw. Helaas waren ze niet allemaal bewaard gebleven, vandaar dat de overige opnieuw ingesproken zijn door de regisseur zelf Léon Povel, 96 jaar oud, op 26-11-2008 bij hem thuis.

De omroep(st)ers zijn: Martha Doyle, Bert Radersma, Pieter van Niehoff, Fons Disch, Frans de Zwaan, Hans Bik, Jaap van Meekren en Léon Povel. 

Carl Lans was een Nederlandse science-fiction schrijver. Hij is geboren te Rotterdam in 1913, ontving een conservatoriumopleiding (viool), werd eerst onderwijzer en (noodgedwongen door de vooroorlogse crisis) rijksambtenaar.
Hij werkte tot 1970 bij de afdeling sociale zaken van het Ministerie van Defensie waar, hij zich goed op zijn plaats voelde.

Het schrijven van hoorspelen had Carl Lans zichzelf als hobby aangeleerd. Zijn hoorspel, De Apocriefe Haydn, over het leven van de componist Haydn gaf hem de nodige bekendheid. Daarnaast beschikte Carl Lans ook over een technische knobbel, wat hem bij het schrijven van Testbemanning goed van pas kwam. Van het hoorspel Testbemanning maakte hij een concept en na zijn uitleg was de KRO bereid om het hoorspel in 29 délen uit te zenden in 1961 - 1962.

Voor Carl Lans was het van belang, dat het hoorspel als uitingsvorm, ten opzichte van een roman, een compromis was tussen menselijk handelen en menselijk zijn. In het hoorspel moet de klemtoon vallen op het menselijk handelen en daardoor blijven de achtergronden (wetenschappelijke, maatschappelijke en zielkundige) steeds een suggestie.

'Vijftig jaar na de eerste uitzending doet dit hoorspel nog fris aan. De spanningsopbouw, de ervaring van de acteurs, allen destijds behorende tot de top, en de geluidseffecten maken het beluisteren tot een groot genoegen.'
Het boeiende van dit verhaal is, dat de fantasie steeds wortelt in wetenschappelijke feiten en theorieën, waardoor alle gebeurtenissen voor ons gevoel binnen de sfeer van het mogelijke liggen, al lijken zij vaak ongerijmd en gedurfd.

- Luisterduur: ?????
- Afbeeldingen, foto's en tekst zijn van de cdset (All pictures, photo's and text are from the cdset)
- Verder Info, zie Mp3-Cd's.
 


KRO HOORSPELSTUDIO / RADIO PLAY STUDIO 1956
 
 
 


KRO DODE RUIMTE / DEAD ROOM 1956

De zg. "dode"ruimte, waar de akoestiek dankzij
een bekleding van  geluidsabsorberenede  glas-
wolmatrassen gelijk is aan die  van  open  lucht.
Verder ondermeer  een  tegel- en  grindpad  en
een bad, dat dienst  doet  bij  de  waterscenes.
(The  Deadroom is for the making of the acous-
tic  sounds,  needed  for  the  radio   play!)

Eerste druk november © 2009 Uitgeverij Rubinstein bv, Amsterdam ism Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en KRO. testbemanning is  uitgezonden door de KRO van Oktober 1961 tot April 1962. Regie: Léon Povel. Geschreven door: Carl Lans. Techniek: André du Bois en Ad van der Ven. Muziek: Compositie en uitvoering door Klaas van Beek. Editing, restauratie en opname Leon Povel: Gerard Leeuw. Mastering: studioFlooR. Vormgeving: Sonja van Hamel.  Beeld: Archief: Gerard de Leeuw, KRO en Spaarnestadt Pfotoarchief. Tekeningen: C.Teeuwisse.

SCHITTERENDE CD SET.
KOMPLIMENTEN VOOR DIT RUBINSTEIN- BEELD EN GELUID- KRO ONTWERP!
 


KRO CONTROLEKAMER 1956                             NAGRA SCORDER

LEON POVELL INLEIDING

CDSET VERKRIJGBAAR
BIJ UITGEVERIJ:
RUBINSTEIN
HOLLAND

RUNNING TIME:
APPROX ? HOURS

ISBN 9789047607021
NUR 077


2009 


TESTBEMANNING 7CD / SET 9-15 (Dutch Release)

Testbemanning is een 29-delig hoorspel naar het boek van Carl Lans uit 1961/1962, geregisseerd door Léon Povel.

"Wat mij betreft: ik vind 'Testbemanning' geweldig; ik ben er door geboeid vanaf 't moment, dat ik het eerste deel ervan onder ogen kreeg. Het onderwerp heeft me gegrepen en de vernuftige wijze waarop hetis uitgewerkt; ik heb mijn vingers afgelikt voor de opgave om 180 splinternieuwe geluiden te bedenken (dat deed ik overigens niet alleen; de geluiden in 'Testbemanning' zijn het werk van een driemanschap: geluidsinspiciënt André du Bois, geluidstechnicus Ad van de Ven en ik) en wat me vooral heeft getroffen is de wijze waarop Lans in zijn spel mensen heeft laten optreden.
Bij 'Sprong in het Heelal' miste ik dat; de figuren hadden daarin geen eigen gezicht. 'Testbemanning' heeft echter veel psychologische kanten; er komen menselijke conflicten in voor en daarom zijn de personen échter, menselijker. Ik verwacht van 'Testbemanning' dat het een even groot of misschien zelfs een nog
groter succes zal worden dan de 'Sprong' - en dat zou ik erg leuk vinden voor Carl Lans, die voor ons als sciencefiction schrijver een complete verrassing is geweest. We wisten niet eens, dat er in Nederland auteurs waren, die zich met dit soort toekomstfantasieën bezig hielden:'

Léon Povel, hoorspelregisseur sinds 1948

Rolverdeling:
Joost Ros - Johan Walhain, Jaap - Jan Borkus, Huub - Frans Somers, Dirk - Paul Deen, Els  -  Nora Boerman, Coördinator - Jo Nobel

Verder werkte mee:
Alex Faassen jr, Barbara Hoffman, Cees Pijpers, Chiel de Kruif, Contstant van Kerckhoven, Dick Scheffer, Dick van 't Sant, Dogi Rugani, Dries Krijn, Elly den Haring, Els Buitendijk, Han König, Han Simonis, Hans Karsenbarg, Hans Veerman, Harry Bronk, Herman van Eelen, Huib Orizand, Irene Poorter, Jan Apon, Johan Schmitz, Johan Wolder, Joke Hagelen, Jos Brink, Jos Knipscheer, Louis de Bree, Maarten Kapteyn, Nel Snel, Piet Ekel, Rien van Noppen, Rijk de Gooyer, Rob Geraerds, Robert Sobels, Tine Medema, Tonny Foletta, Wam Heskes en Willem Grelinger.

De aan- en afkondigingen werden bij het hoorspel Testbemanning destijds niet op de band opgenomen. Om toch gebruik te maken van de originele aan- en afkondigingen zijn er amateur opnamen gebruikt uit het privé-archief van Gerard Leeuw. Helaas waren ze niet allemaal bewaard gebleven, vandaar dat de overige opnieuw ingesproken zijn door de regisseur zelf Léon Povel, 96 jaar oud, op 26-11-2008 bij hem thuis.

De omroep(st)ers zijn: Martha Doyle, Bert Radersma, Pieter van Niehoff, Fons Disch, Frans de Zwaan, Hans Bik, Jaap van Meekren en Léon Povel. 

Carl Lans was een Nederlandse science-fiction schrijver. Hij is geboren te Rotterdam in 1913, ontving een conservatoriumopleiding (viool), werd eerst onderwijzer en (noodgedwongen door de vooroorlogse crisis) rijksambtenaar.
Hij werkte tot 1970 bij de afdeling sociale zaken van het Ministerie van Defensie waar, hij zich goed op zijn plaats voelde.

Het schrijven van hoorspelen had Carl Lans zichzelf als hobby aangeleerd. Zijn hoorspel, De Apocriefe Haydn, over het leven van de componist Haydn gaf hem de nodige bekendheid. Daarnaast beschikte Carl Lans ook over een technische knobbel, wat hem bij het schrijven van Testbemanning goed van pas kwam. Van het hoorspel Testbemanning maakte hij een concept en na zijn uitleg was de KRO bereid om het hoorspel in 29 délen uit te zenden in 1961 - 1962.

Voor Carl Lans was het van belang, dat het hoorspel als uitingsvorm, ten opzichte van een roman, een compromis was tussen menselijk handelen en menselijk zijn. In het hoorspel moet de klemtoon vallen op het menselijk handelen en daardoor blijven de achtergronden (wetenschappelijke, maatschappelijke en zielkundige) steeds een suggestie.

'Vijftig jaar na de eerste uitzending doet dit hoorspel nog fris aan. De spanningsopbouw, de ervaring van de acteurs, allen destijds behorende tot de top, en de geluidseffecten maken het beluisteren tot een groot genoegen.'
Het boeiende van dit verhaal is, dat de fantasie steeds wortelt in wetenschappelijke feiten en theorieën, waardoor alle gebeurtenissen voor ons gevoel binnen de sfeer van het mogelijke liggen, al lijken zij vaak ongerijmd en gedurfd.

- Luisterduur: ?????
- Afbeeldingen, foto's en tekst zijn van de cdset (All pictures, photo's and text are from the cdset)
- Verder Info, zie Mp3-Cd's.


KRO HOORSPELSTUDIO / RADIO PLAY STUDIO 1956
 
 
 


KRO DODE RUIMTE / DEAD ROOM 1956

De zg. "dode"ruimte, waar de akoestiek dankzij
een bekleding van  geluidsabsorberenede  glas-
wolmatrassen gelijk is aan die  van  open  lucht.
Verder ondermeer  een  tegel- en  grindpad  en
een bad, dat dienst  doet  bij  de  waterscenes.
(The  Deadroom is for the making of the acous-
tic  sounds,  needed  for  the  radio   play!)

Eerste druk november © 2009 Uitgeverij Rubinstein bv, Amsterdam ism Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en KRO. testbemanning is  uitgezonden door de KRO van Oktober 1961 tot April 1962. Regie: Léon Povel. Geschreven door: Carl Lans. Techniek: André du Bois en Ad van der Ven. Muziek: Compositie en uitvoering door Klaas van Beek. Editing, restauratie en opname Leon Povel: Gerard Leeuw. Mastering: studioFlooR. Vormgeving: Sonja van Hamel.  Beeld: Archief: Gerard de Leeuw, KRO en Spaarnestadt Pfotoarchief. Tekeningen: C.Teeuwisse.

SCHITTERENDE CD SET.
KOMPLIMENTEN VOOR DIT RUBINSTEIN- BEELD EN GELUID- KRO ONTWERP!
 


KRO CONTROLEKAMER 1956

CDSET VERKRIJGBAAR
BIJ UITGEVERIJ:
RUBINSTEIN
HOLLAND

RUNNING TIME:
APPROX ? HOURS

ISBN 9789047607021
NUR 077© Copyrights Freetimeweb