De sprong in het heelal - Operatie Luna

THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICKFOR THE FREETIMEWEB SITE
Omschrijving
De eerste expeditie naar de maan.
Gegevens
Auteur
Vertaling
Regie
Aantal delen
Tijdsduur
Grootte (MP3)
Charles Chilton
P.R.O. Pellor
Leon Povel
18 (delen 1-3 en 5-6 ontbreken)
4 uur 26 min 22 sec
114 MB
Rolverdeling
Jeff Morgan
Docter Matthews
Steve Mitchell
Jimmy Barnard
John De Vreeze
Adolf Bouwmeester
Jan van Ees
Jan Borkus

 

In de SPRONG IN HET HEELAL, dat in 1965 speelt, laat hij de Australische uitvinder Stephen Mitchell een door atoomkracht voortbewogen ruimteraket bouwen, waarmee hij in gezelschap van de vlieger Jeff Morgan, de marconist Jimmy Barnet en de luchtvaartarts dr. Matthews een onderzoekingstocht naar de maan maakt.
Tot zover blijft alles binnen de grenzen van wat op het ogenblik, theoretisch althans, reeds mogelijk is. Maar wanneer de vier mannen, na een avontuurlijk bezoek op de maan, naar de aarde willen terugkeren, grijpt een eskader vliegende schotels van een andere planeet in en verplaatst hen niet alleen buiten ons zonnestelsel, maar ook buiten de tijd, zodat zij op aarde landen enige tienduizenden jaren vóór onze tijdrekening... De schrijver weet de ontmoetingen van zijn (zeer menselijke) 'helden' met schepselen van hogere (die van de vliegende schotels) en van lagere orde (de voorhistorische menselijke wezens) niet alleen volkomen aanvaardbaar te maken, hij heeft er ook een strekking in gelegd die de lezer, ook als het hem alleen maar om een boeiend avonturenverhaal te' doen is, tot nadenken zal stemmen.