S C I E N C E   F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HERE FOR THE FREETIMEWEB SITE

 
S P R O N G  I N  H E T  H E E L A L

 
OPERATIE LUNA

OPERATIE LUNA (Paperback)

DE RODE PLANEET

DE RODE PLANEET (Paperback)

HET MARS MYSTERY 

THE RED PLANET (Paperback)

AANVAL OP DE AARDE ( Paperback)

Voor velen het hoorspel der hoorspelen. Regie Leon Povel, naar de boeken van de Brit Charles Chilton. Een spannende, futuristische science-fictionserie, die de luisteraars in de jaren vijftig met rode oortjes aan het toestel gekluisterd deed zitten. 

Operatie Luna
De Australische uitvinder Stephen Mitchell bouwt een door atoomkracht voortbewogen ruimteraket, waarmee hij in gezelschap van de vlieger Jeff Morgan, de marconist Jimmy Barnet en de luchtvaartarts Dr. Matthews een onderzoekingstocht naar de maan maakt. Maar wanneer de vier mannen, na een avontuurlijk bezoek op de maan, naar de Aarde willen terugkeren, grijpt een eskader vliegende schotels van een andere planeet in en verplaatst hen niet alleen buiten ons zonnestelsel, maar ook buiten de tijd, zodat zij op aarde landen enige tienduizenden jaren voor onze tijdrekening…

Het Mars Mysterie
Captain Morgan gaat met zijn expeditie naar Mars. Mars blijkt niet zo'n saaie planeet te zijn als men eerst dacht. Er breken spannende tijden aan. De muziek van deze serie is Parados uit de Medea van Samuel Barber. 

Mars slaat toe
De Aarde wordt bedreigd door een invasie van Marsbewoners. Jeff Morgan en zijn team stellen alles in het werk om dit te verhinderen. 


 
DATE  BOEK / BOOK TITLE - INDEX PRESSING
1957
BOEK OMSLAG
BOOK COVER

ORIGINELE KAFT
ORIGINAL COVER

 

OPERATIE LUNA
Sprong in het Heelal

De grote schrijver H. G. Wells heeft voor alle tijden het recept voor een goede fantastische wetenschappelijke roman het genre, dat tegenwoordig 'science fiction' heet vastgelegd. Het luidt: maak één dag mogelijk wat tot dusver niet mogelijk is, en laat de gebeurtenissen zich strikt binnen het kader van de alsdan gegeven mogelijkheden ontwikkelen. Als álles mogelijk is, ontstaat er geen roman maar een toversprookje, dat hoogstens kinderen, maar geen kritische volwassenen kan boeien.
Het ongeëvenaarde succes dat Charles Chilton met zijn fantastische verhalen in roman- en hoorspelvorm heeft, berust op de consequente toepassing van dit recept.
In SPRONG IN HET HEELAL, dat in 1965 speelt, laat hij de Australische uitvinder Stephen Mitchell een door atoomkracht voortbewogen ruimteraket bouwen, waarmee hij in gezelschap van de vlieger Jeff Morgan, de marconist Jimmy Barnet en de luchtvaartarts dr. Matthews een onderzoekingstocht naar de maan maakt.
Tot zover blijft alles binnen de grenzen van wat op het ogenblik, theoretisch althans, reeds mogelijk is. Maar wanneer de vier mannen, na een avontuurlijk bezoek op de maan, naar de aarde willen terugkeren, grijpt een eskader vliegende schotels van een andere planeet in en verplaatst hen niet alleen buiten ons zonnestelsel, maar ook buiten de tijd, zodat zij op aarde landen enige tienduizenden jaren vóór onze tijdrekening... De schrijver weet de ontmoetingen van zijn (zeer menselijke) 'helden' met schepselen van hogere (die van de vliegende schotels) en van lagere orde (de voorhistorische menselijke wezens) niet alleen volkomen aanvaardbaar te maken, hij heeft er ook een strekking in gelegd die de lezer, ook als het hem alleen maar om een boeiend avonturenverhaal te' doen is, tot nadenken zal stemmen.
DUTCH RELEASE
 

EEN ELSEVIER - UITGAVE

Oorspronkelijke titel 'JOURNEY INTO SPACE' London: Herbert Jenkins

Nederlandse vertaling C.Bauer met medewerking van Mr.E.Franquinet (P.R.O Peller)

Omslagontwerp: F.Montens

 BOEK / BOOK
1958 
BOEK OMSLAG
BOOK COVER

ORIGINELE KAFT
ORIGINAL COVER

 

DE RODE PLANEET
Sprong in het Heelal

De auteur 'Charles Chilton, wiens eerste boek OPERATIE LUNA, over de hele wereld werd gekocht en gelezen en naar wiens gelijknamige hoorspel vele honderdduizenden alleen al in Nederland hebben geluisterd, heeft met DE RODE PLANEET zijn naam als schrijver van science fiction opnieuw bevestigd.

Onder commando van Jeff Morgan is een Marseskader van de maan vertrokken voor een reis van zes maanden naar de mysterieuze Rode Planeet. In Jeffs vlaggeschip, de 'Discovery', zijn verder aanwezig Mitch, Jimmy en 'de dokter' - dezelfden die des tij ds de eerste tocht naar de maan hebben gemaakt. Groot zijn de gevaren, die een reiziger in het heelal kunnen bedreigen. Dat ontdekten de mannen in de 'Discovery' en de bemanningen van de acht vrachtraketten al spoedig. Reeds vóór de start waren er al onheilspellende voortekenen, die Jeff en zijn mannen hadden moeten waarschuwen voor wat hun te wachten stond.
Maar op dat ogenblik meenden zij nog, dat het om incidentele ongelukjes ging.
Tijdens de tocht naar Mars, toen het welslagen van hun reis door bijna spookachtige gebeurtenissen werd bedreigd, drong het echter tot hen door dat hun tegenslagen niet los van elkaar stonden, maar integendeel een gemeenschappelijke oorzaak hadden. Daar was die vreemde ruimtemuziek; dat uit het niets scheen te komen; die onverklaarbare slaap, die sommige mannen op de meest ongelegen ogenblikken overviel; daar was Whitaker, de invaller, wiens zonderling gedrag het begin vormde van een reeks onwezenlijke gebeurtenissen, die captain Morgan en zijn reisgenoten voor steeds meer raadsels stelden. Die raadsels werden ten slotte opgelost, maar niet voor de Marsexpeditie op de Rode Planeet benauwde ogenblikken had doorgemaakt.
DUTCH RELEASE

EEN ELSEVIER - UITGAVE

Oorspronkelijke titel 'THE RED PLANET' London: Herbert Jenkins

Nederlandse vertaling C.Bauer met medewerking van Mr.E.Franquinet (P.R.O Peller)

Omslagontwerp: Joh.A.van Dijk

   BOEK / BOOK
1985
VOOR / FRONT

ACHTER / BACK

HET MARS MYSTERY
(DE RODE PLANEET)
Sprong in het Heelal

HET BOEK VAN DE BEROEMDE HOORSPELSERIE
In 1955 zond de KRO met zoveel succes het hoorspel 'Sprong in het heelal' uit, dat de straten op de avonden van de uitzending vrijwel leeg waren. De makers van de hoorspelserie, waarin o.m. Jan Borkus en Paul van de Lek een belangrijke rol hadden, moesten indertijd niet minder dan 180 geluiden verzinnen, die tot dan toe nog volkomen onbekend waren, omdat er geen praktische ervaring met de ruimtevaart bestond. Ter gelegenheid van het feit dat de KRO heeft besloten het hoorspel te herhalen, brengt Uitgeverij Mingus een heruitgave van het boek, waarop de zo succesvolle serie is gebaseerd.
'Het Marsmysterie' is het spannende verhaal van de reis van een eskader ruimteschepen naar de planeet Mars. Een reis, waarbij de bemanning al snel wordt geconfronteerd met allerlei raadselachtige gebeurtenissen...
Het boek is eerder verschenen onder de titel 'De Rode Planeet'.
DUTCH RELEASE

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Chilton, Charles
Sprong in het heelal : het marsmysterie / Charles Chilton ; [vert. uit het Engels door C. Bauer ; m.m.v. E. Franquinet). - Baarn: Mingus Vert. van: The red planet. - Londen: Hutchinson. Nederlandse uitg. eerder verschenen o.d.t. : Sprong in het heelal: de rode planeet. - Amsterdam: Elsevier, 1958.
ISBN 90-6564-078-9 UDC 82-3 UGI 440 Trefw.: romans; vertaald.

Omslag: Tejo Hendriks Copyright © Hutchinson Publishing Group Ltd Copyright © 1985 voor het Nederlandse taalgebied:
Uitgeverij Mingus BV, Baarn Verspreiding voor België: Uitgeverij Baart pvba, Antwerpen

Eerder verschenen bij Elsevier onder de titel 'De rode planeet'

   PAPERBACK
1962
VOOR / FRONT

ACHTER / BACK

OPERATIE LUNA
Sprong in het Heelal

Het ongeëvenaarde succes dat Charles Chilton met zijn fantastische verhalen in roman- en hoorspelvorm heeft, berust op een consequente toepassing van het beginsel voor wat tegenwoordig 'science fiction' heet. Dit beginsel is dat de gebeurtenissen zich afspelen binnen het kader van mogelijkheden die - hoewel deze thans nog niet tot de werkelijkheid behoren - in de toekomst te voorzien zijn.
In Sprong in het Heelal laat hij de Australische uitvinder Stephen Mitchell een door atoomkracht voortbewogen ruimteraket bouwen waarmee hij in gezelschap van de vlieger Jeff Morgan, de marconistJimmy Barnet en de luchtvaartarts Dr. Matthews een onderzoekingstocht naar de maan maakt. Tot zover blijft alles binnen de grenzen van wat op het ogenblik, theoretisch althans, reeds mogelijk is. Maar wanneer de vier mannen, na een avontuurlijk bezoek op de maan, naar de aarde willen terugkeren, grijpt een eskader vliegende schotels van een andere planeet in en verplaatst hen niet alleen buiten :ons zonnestelsel, maar ook buiten de tijd.
zodat zij op aarde landen enige tienduizenden jaren vóór onze tijdrekening ...
De schrijver weet de ontmoetingen van zijn (zeer menselijke) 'helden' met schepselen van hogere (die van de vliegende schotels) en van lagere orde (de voorhistorische menselijke wezens) niet alleen volkomen aanvaardbaar te maken, hij heeft er ook een strek~. king in gelegd die de lezer, ook als het hem alleen maar om een' ~oeiend avonturenverhaal te doen is, tot nadenken zal stemmen.
DUTCH RELEASE
 

Oorspronkelijke titel
'OPERATION LUNA'
Herbert Jenkins, Londen

Uit het Engels vertaald door MR.E.FRANQUINET (P.R.O. PELLER)

Omslagontwerp:
CH. BURKI

ELSEVIERS:
E 109

   PAPERBACK
1962
VOOR / FRONT

ACHTER / BACK

DE RODE PLANEET
Sprong in het Heelal

Onder commando van Jeff Morgan is een Marseskader van de maan vertrokken voor een reis van zes maanden naar de mysterieuze Rode Planeet. In jeffs vlaggeschip, de 'Discovery', zijn verder aanwezig Mitch, Jimmy en 'de dokter' - dezelfden die destijds de eerste tocht naar de maan hebben gemaakt. Groot zijn de gevaren die een reiziger in het heelal kunnen bedreigen. Dat ontdekten de mannen in de 'Discovery' en de bemanningen van de acht vrachtraketten al spoedig. Reeds vóór de start waren er al onheilspellende voortekenen die Jeff en zijn mannen hadden moeten waarschuwen voor wat hen te wachten stond. Maar op dat ogenblik meenden zij nog dat het om incidentele ongelukjes ging. Tijdens de tocht naar Mars, toen het welslagen van hun reis door bijna spookachtige gebeurtenissen werd bedreigd, drong het echter tot hen door dat hun tegenslagen niet los van elkaar stonden. maar integendeel een gemeenschappelijke oorzaak hadden. Daar was die vreemde ruimtemuziek die uit het niets scheen te komen; die onverklaarbare slaap die sommige mannen op de meest ongelegen ogenblikken overviel; daar was Whitaker, de invaller, wiens zonderling gedrag het begin vormde van een reeks onwezenlijke gebeurtenissen die captain Morgan en zijn reisgenoten voor steeds meer raadsels stelden. Die raadsels werden ten slotte opgelost, maar niet voor de Marsexpeditie op de Rode Planeet benauwde ogenblikken had doorgemaakt.

Oorspronkelijke titel
'THE RED PLANET'
Herbert Jenkins, Londen

Uit het Engels vertaald door MR.E.FRANQUINET (P.R.O. PELLER)

Omslagontwerp:
CH. BURKI

ELSEVIERS:
E 108

   
1963
VOOR / FRONT

ACHTER / BACK

 

THE RED PLANET
Journey into Space

The Mars Fleet, commanded by Jeff Morgan, set out from its advance base on the Moon on the six-months journey to the mysterious Red Planet. But befare the fleet was two weeks out the strange behaviour of one of its members became the first link in a chain of uncanny happenings that were to mystify Jet Morgan and his companions throughout the journey. Not until they landed on the hostile planet did the significanee of the occurrences begin to take shape.

THE RED PLANET is the story of the famous radio serial JOURNEY INTO SPACE which held an audience of millions entranced through twenty exciting weeks.
UK RELEASE

A DIGIT BOOK PUBLISHED BY BROWN, WATSON LTD, DIGIT HOUSE, HARLESDEN ROAD, LONDON N.W.10, UK

PRINTED AND MADE IN GREAT BRITAIN BY CALDRA HOUSE LTD, 28 COLERIDGE STREET, HOVE 3, SUSSEX, UK

   PAPERBACK
1972
VOOR / FRONT

ACHTER / BACK

AANVAL OP DE AARDE
Sprong in het Heelal

15 april 1972.
De restanten van de expeditievloot van negen ruimteraketten, die onder leiding van gezagvoerder Jeff Morgan in 1971 van maan startte, teneinde een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden, die de planeet Mars biedt voor béwoning en ontginning door de mens, is bijna een jaar eerder dan voorzien was, op terugweg naarde maan. Er is een klemmende reden voor deze overhaaste terugtocht: de expeditie heeft tot haar ontsteltenis ontdekt, dat de Martianen een reusachtige ruimtevloot hebben uit- gerust met het doel de Aarde te veroveren... Huiveringwekkende avonturen volgen, als blijkt dat reeds een 'vijfde colonne' de invasie van Mars op de Aarde voorbereidt. Een vijfde colonne, die bestaat uit 'aangepaste' gevangen mensen. Jeff Morgan en zijn mannen slagen er op het nippertje in de Aarde behoeden voor ondergang...
De talrijke luisteraars, die indertijd geboeid het hoorspel 'Sprong in het heelal' hebben gevolgd en zij, die van de vorige avontur van Jeff Morgan en zijn stoutmoedige medewerkers in 'Opera Luna' en 'De rode Planeet' hebben genoten, zullen enthousiast zijn over dit nieuwe avontuur van de ruimtevaart.
DUTCH RELEASE

Oorspronkelijke titel
'THE WORLD IN PERIL'
Herbert Jenkins, Londen

Uit het Engels vertaald door MR.E.FRANQUINET (P.R.O. PELLER)

Omslagontwerp:
CH. BURKI

ELSEVIERS:
E 95

       


© Copyrights Freetimeweb