S C I E N C E   F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESETFOR THE FREETIMEWEB SITE

 
P E R R Y   R H O D A N  P A P E R B A C K


 
        GRADIVUS REEKS

1. DE SCHATKAMER DER STERREN
2. RUIMTEKAPITEIN NELSON
3. PLANEET DER MOCK
4. DE PRIJS VAN HET LEVEN
5. IN HET CENTRUM VAN DE MELKWEG
6. VAL IN DE EEUWIGHEID
7. INVASIE VAN DE POPPEN
8. IK MOORDENAAR VAN RHODAN
9. DE GROTE DENKER VAN GOL 
10. DE SLEUTEL TOT EEN ANDERE WERELD
11. TUNNEL NAAR HET ONEINDIGE
12. SPOOKAGENT UIT HET HEELAL
13. HET DODELIJKE PARADIJS
14. STRAFKOLONIE AARDE
15. DE ZONE DER VERSCHRIKKING
16. OPDRACHT IN ANDROMEDA

        ZBV REEKS
GEHEIM COMMANDO H.C.9

DE GRADIVUS KOLLEKTIE

De Perry Rhodan,serie is voor veel Nederlandse science fictionliefhebbers een begrip. De eerste deeltjes van deze inmiddels bijna 500 deeltjes tellende ruimte-epos verschenen in 1971 en sindsdien stijgt het aantal Perry Rhodan fans. Naast de wekelijkse reeks bestaat er sinds een aantal jaren een secundaire serie Perry Rhodan verhalen, die in het Nederlands niet verkrijgbaar waren. Heel even mochten de liefhebbers in twaalf pockets proeven van deze secundaire reeks, maar toen werden de Perry Rhodan pockets weer stopgezet. Vanaf 1 januari 1980 brengt GRADIVUS exclusief voor Nederland de secundairePperry Rhodan.
Dit zijn verhalen over de belevenissen van de mensen uit het door Perry Rhodan opgerichte zonne-imperium. De persoon Perry Rhodan staat soms wel, soms niet centraal in deze verhalen.Het zijn soms gebeurtenissen, die in de wekelijkse serie worden aangetipt en hier.uit de doeken worden gedaan. Als uitgeverij GRADIVUS zijn wij van mening geweest, dat het voorde Nederlandse lezers essentieel is, meer over de achtergronden van het ontstaan van het zonne-imperium te weten te kunnen komen. Dat is een facet van de Perry Rhodan pocketreeks, waarvan U momenteel het derde deeltje in handen hebt. Voorlopig putten wij onze verhalen uit de annalen van het zonne-imperium en, als deze verhalen u blijven boeien, zullen we langzaam door de geschiedenis van het Imperium naar dezelfde tijd gaan, waarin de wekelijkse serie zich nu bevindt. Maar voordat we op dat punt komen, zult u over een groot aantal verhalen uit de annalen van de geschiedenis van de mensheid beschikken.
Een geschiedenis, die u zal blijven boeien.

UITGEVERIJ GRADIVUS B.V.


 
DATE PAPERBACK TITEL COMMENT

Nr.1
1980
DE SCHATKAMER DER STERREN

In de beginperiode van het door de Terranen gestichte zonne-imperium had men nauwelijks tijd om zich met de onbekende fenomenen van het universum bezig te houden.
Vooral tijdens de woelige strijd tussen de Terranen en de Topsider en de vertwijfelde pogingen van Perry·Rhodan om het eeuwige leven te verkrijgen, moest men de raadsels, waarmee men werd geconfronteerd, onopgelost laten.
Nu deTerranen er de tijd voor hebben, wordt het universum nauwgezet onderzocht en de problemen uit het verleden stuk voor stuk opgelost. En, dat gaat soms niet gemakkelijk.
Dit is een van de verhalen over de onmogelijke strijd, die Perry Rhodan en zijn mannen moeten voeren om het raadsel van de geheimzinnige robots, die ze op Tramp hebben ontdekt, op te lossen. Robots, die zijn uitgerust met een organisch brein en tegen elke vorm van het leven een intense haat koesteren. Robots, die, naar het schijnt, slechts een voorhoede vormen voor een mogelijke invasie door buitenaardsen van de melkweg. Buitenaardsen, die van buiten onze melkweg komen. Het zijn wezens, die eeuwig schijnen te leven en zelfs de techniek van Rhodan en zijn kennis tot het uiterste beproeven. Hij en zijn mutanten ontmoeten de wezens achter deze gevaarlijke robots op een raadselachtige en levensgevaarlijke planeet.
Een schokkend verhaal uit de toekomst en de analen van het zonne-imperium.
 

Auteur:
KURT BRAND

Vertaling:
O.Boom
Omslag:
Michael Whelan
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063175825

     

Nr.2
1980
RUIMTEKAPITEIN NELSON

Ruimtekapitein Guy Nelson laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Met een ruimteschip, de HER BRITANNIC MAJESTY, dat rijp voor de schroothoop is, neemt hij het in zijn eentje op tegen de vijanden van het zonne-imperium. Samen met zijn vrouw Mabel, de twee geadopteerde kinderen en de genlale robot George raakt Nelson verstrikt in een intergalactisch spionage net. Alleen door zijn moed (en de whisky, die hem op de been houdt), gelukt het hem de HER BRITANNIC MAJESTY na een lange kosmische zwerftocht naar Opposite, de belangrijkste militaire basis van het zonne-imperium te loodsen.
Op deze planeet moet Nelson een complot tegen het zonne-imperium van Perry Rhodan ziet te verijdelen. Zijn kans van slagen is echter zo goed als nihil en de vijanden van het imperium hebben hem stevig in de hand. Is er nog een uitweg voor Nelson op het moment, dat de Akonen toeslaan?. .
 

Auteur:
H.G.EWERS

Vertaling:
Kees van Toorn
Omslag:
Blair Wilkins
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063176422

     

Nr.3
1980
PLANEET DER MOCK

Dit verhaal, de Planeet der Mock, speelt zich nog af in de tijd, dat Perry Rhodan· aan het hoofd staat van de Derde Macht en hij nog door de Arkonlden Crest en Thora wordt geholpen. Een reis terug door de tijd naar de beginfase van het zonne-imperium. U neemt deel aan een schokkende ontmoeting tussen twee intergalactische beschavingen. Een ontmoeting, die misschien anders verloopt dan u had durven verwachten ...

Auteur:
CLARK DALTON

Vertaling:
Kees van Toorn
Omslag:
Blair Wilkins
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9030504248


Nr.4
1980
PRIJS VAN HET LEVEN

Perry Rhoden heeft na een lange speurtocht de planeet van het eeuwige leven gevonden. Hij krijgt van een wezen, dat zich de Onsterfelijke noemt, een celdouche. Hierdoor verkrijgt hij tweeënzestig jaar lang de relatieve onsterfelijkheid. Een aantal van zijn naaste medewerkers en vrienden mogen ook gebruik maken ven de celdouche.
Eenmaal terug op Terra begint men aan de opbouw van het imperium. Het is een woelige periode, waarin Rhodan áansluiting zoekt bij de Arkoniden .
Qndanks de toenemende welVaart op de Aarde en de oprichting van een wereld regering, zijn er mensen, die minder te spreken zijn over de regent van het imperium.. Er zijn boze tongen, die beweren, dat Rhodan de planeet van het eeuwige leven niet alleen heeft ontdekt, maar haar ook voor zichzelf wil houden. Smeekbeden van rijke Terranen een celdouche te mogen nemen, worden niet beantwoord.
Een aantal invloedrijke magnaten steekt de koppen bijeen. Met intriges.
gefingeerde verhoudingen en chantage weten ze een jonge luitenant zo ver te krijgen, dat hij zijn ruimteschip ter beschikking stelt. Ze dwingen hem naar de Zwerver, de planeet van het eeuwige leven te vliegen.
Eenmaal op deze plaeet begint de speurtocht naar de Onsterfelijke en zijn geheimzinnige celdouche. De speurtocht duurt niet lang. Als men het superwezen heeft ontdekt, eisen de magnaten de celdouche. Het wordt hun toegestaan gebruik te maken van dit onbegrijpelijke en wonderbaarlijke ding.
Maar dan begint een sluw en meedegenloos spel. De magnaten wilen de Onsterfelijke een loer draaien. Drie mensen, twee mannen en een vrouw, die bereid zijn elke prijs VOor het eeuwige leven te betalen - zelfs waneer het hun leven moet kosten.
Dan komt Rhodan achter hun plannen. Hij gaat op zoek naar de 'Zwerver'en de Onsterfelijke. Kan hij de plannen van de magnaten nog verijdelen?
 

Auteur:
CLARK DALTON

Vertaling:
Kees van Toorn
Omslag:
Blair Wilkins
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063177224


Nr.5
IN HET CENTRUM VAN DE MELKWEG

NIET IN DE KOLLEKTIE!


Nr.6
1980
VAL IN DE EEUWIGHEID

Ellert begreep onmiddellijk, dat er zich een verandering had voorgedaan. Aan de beweging van de sterrenconstellatie en vooral aan het feit, dat deze met enorme snelheid uit elkaar dreef, bemerkte hij, dat hij in de toekomst stortte.

Als hij zijn val niet kon afremmen, zou hij het einde van de tijd bereiken - het punt, waar geen sterren of planeten meer bestaan, geen mensen, geen leven ...

Terwijl Ernst Ellert's geest door het Universum suisde, bleef zijn stoffelijk omhulsel in een grafkamer achter. Zijn lichaam was niet dood, maar leefde ook niet, omdar de goddelijke vonk van de ziel ontbrak. Zou deze energie ooit weer de koppeling tot stand brengen?

Dit is het uitzonderlijke verhaal van een zeldzame reis door tijd en ruimte ...
 

Auteur:
CLARK DALTON

Vertaling:
Tristan van der Linden
Omslag:
Eddie Jones
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063177623


Nr.7
1981
INVASIE VAN DE POPPEN

Wilken haalde hulpeloos zijn schouders op. Hij drukte met beide handen tegen zijn hoofd, alsof hij op die manier beter kon nadenken. Ik ben alles vergeten, lijkt het wel," zei hij toen.
Rhodan lachte grimmig.
Hij wist precies hoe dat kwam. Het menselijk bewustzijn weigerde botweg om deze dingen te accepteren. Het was te fantastisch om te kunnen geloven: levende, wriemelende dingen, die uit de oogkassen van de poppen kropen en de mensen hun wil oplegden.
"We mogen de Alamo niet laten vertrekken," zei Rhodan.
"Zodra het ruimteschip de planeet van Quentin heeft verlaten, bestaat er voor ons geen mogelijkheid meer om het Imperium te waarschuwen.
Dan zullen de poppen het heelal bestormen en de mensen zullen hulpeloos aan hen zijn overgeleverd!"
Waar kwamen ze vandaan, die poppen?
Door wie werden ze gemaakt, door wie werden zij gestuurd?
Zelden heeft Perry Rhodan voor grotere moeilijkheden gestaan ...
 

Auteur:
WILLIAM VOLTZ

Vertaling:
Koos Verkaik
Omslag:
Blair Wilkins
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063178425

     

Nr.8
1981
IK MOORDENAAR VAN RHODAN

IK knipperde met mijn ogen tegen het felle licht. Even later sloot ik verblind de ogen. Toen ik ze weer opsloeg. zag ik een moderne operatiekamer.
Ik staarde naar de operatietafel.
Nog nooit heb ik zoveel angst gekend als op dat moment!

Samenzweerders hebben de kolonist Dunn Beynon in een val gelokt. Ze brengen een biologische microbom, waarmee ze een hele planeet kunnen uitroeien, in zjjn lichaam aan. Hun doel is het vernietigen van een onbelangrijke planeet - die echter door de opper-regent van het zonne-imperium zal worden bezocht.

Het plan van de samenzweerders is perfekt en duivels. Beynon kan door een speciaal mechanisme niets over het plan onthullen. De dood van Rhodan staat voor honderd procent vast. Slechts met een ding hebben de samenzweerders geen rekening gehouden: het bestaan van de "Statistici van het Universum'!
 

Auteur:
WILLIAM VOLTZ

Vertaling:
Kees van Toorn
Omslag:
Blair Wilkins
Belettering:
Marien Verkaik

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063178522


Nr.9
DE GROTE DENKER VAN GOL

NIET IN DE KOLLEKTIE!


Nr.10
1981
DE SLEUTEL TOT EEN ANDERE WERELD

Nome Tschato had de eerste aanval afgeslagen van de wezens uit de Hyperruimte, die zijn geest uit zijn lichaam probeerden te verdringen. Hij wachtte nu op de volgende stormloop van Ph'klees. Tschato wist niet wat er werkelijk zou gebeuren, als hij het loodje zou moeten leggen. Hij vermoedde evenwel dat zijn Ik-bewustzijn, gescheiden van zijn lichaam, voor eeuwig in de Hyperruimte zou moeten achterblijven ...'

De GOVERNOR, een verouderd ruimteschip met transmissieaandrijving, wordt tussen de Dimensies vastgehouden.
Vreemdelingen uit de Hyperruimte hebben een Paratunnel gebouwd, waaruit met normale middelen niet meer te ontsnappen valt.
Het ligt in de bedoeling van de Vreemdelingen het Terraanse schip èn zijn bemanning te kapen.

Een ruimteavontuur met Nome Tschato, commandant van de Lion. 
 

Auteur:
H.G.EWERS

Vertaling:
The Verkaik Bros.

Omslag:
Carl Lindgren
Belettering:
Kees Eykelenboom

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063178727


Nr.11
TUNNEL NAAR HET ONEINDIGE

NIET IN DE KOLLEKTIE!


Nr.12
1982
SPOOKAGENT UIT HET HEELAL

"Schot na schot flitste uit zijn naaldpistool. Ik kon er geen enkele robot mee vernietigen, maar bracht er wel hun opmars mee tot staan.
"Ik koesterde geen enkele illusie meer, want ik vocht voor mijn Leven. Het was mij liever geweest Als Goratschin heel Quinto-Center in de lucht had laten vliegen, dat zou beter voor de mensheid geweest zijn  ..."

De 'Spookagent' had het hoofdkwartier van de USO veroverd en hij was van plan de Melkweg onder zijn controle te brengen.

Slechts één man, beroofd van zijn geheugen, biedt verzet tegen de spookverschijning uit het heelal ...
 

 PARADIJSAuteur:
H.G.EWERS

Vertaling:
Kees van Toorn

Belettering:
Kees Eykelenboom

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063176635

     

Nr.13
1982
HET DODELIJKE PARADIJS

De verandering, die zich op hetzelfde ogenblik voltrok was spookachtig. Het lichaam scheen zich te rekken en leek dunner te worden. De trekken van het gezicht werden vager en namen opnieuw vorm aan. De kleur van de ogen, het haar en de huid, veranderde bliksemsnel.
Ron verstevigde zijn greep op het wapen. Hij had gehoord over wezens, die de merkwaardige gave bezaten hun uiterlijke verschijning naar believen te veranderen en het uiterlijk van een andere persoon aan te nemen.
Men noemde hen Transphyten. Maar de man voor hem was de eerste, die hij ooit in actie had gezien.

Ron Landry, Lofty Patterson en Meech Hannigan, de vermaarde robot-sergeant hadden van de chef van de Geheime Dienst, de opdracht gekregen een geval van mensensmokkel te onderzoeken.

Ze vlogen naar Zirkon, de toeristen planeet en ontdekten daar de samenzwering van de Machtigen uit een vreemd en oeroud Universum. 
 

Auteur:
KURT MAHR

Vertaling:
Tristan van der Linden
Belettering:
Kees Eykelenboom

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063176937

     

Nr.14
1982
STRAFKOLONIE AARDE

Arkon ... Ruimteschepen ... de robot Rica. ... Aieta Demeter ... Odysseus ...

Lordadmiraal Atlan nam een slok en plotseling nam hij weer deel aan een ceremonieel in het kamp van de Grieken.
Het beeld, dat al drie keer voor zijn ogen was opgedoemd, werd nu plastisch. Hij kon details onderscheiden. De betekenis drong tot hem door en een stroom van begrippen en gegevens leek het bewustzijn van Atlan naar de achtergrond te verdringen. Het was net, alsof zijn geheugen de sluizen van het verleden had geopend en een vloedgolf het heden zou wegvagen.
Uit het verleden doemde het oude Griekenland op, achtenzestig honderd jaar na het moment, dat Atlan zich in zijn onderzeese koepel had teruggetrokken.
Voor de vijfde keer verliet hij zijn stalen tombe om de planeet van de barbaren te beschermen ... 
 

Auteur:
HANS KNEIFEL

Vertaling:
Kees van Toorn

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063177631


Nr.15
DE ZONE DER VERSCHRIKKING

NIET IN DE KOLLEKTIE!

     

Nr.16
1982
OPDRACHT IN ANDROMEDA

De Meesters van de Eilanden zijn dood. De vloot van Perry Rhodan keert terug naar de melkweg - en de Maahks beginnen aan hun bloedige vergeldingsactie.
Ze vallen meedogenloos de door de Tefroders bewoonde planeten aan en roeiende de gehate Tefroders uit.
Omar Hawk, de Oxtorner, Baar Lun, de Moduul en Tengri Lethos, de Hoeder van het Licht proberen het dreigende gevaar te keren en vrede te stichten onder de Maahks en de Tefroders. Het lot van vijfendertigduizend bewoonde planeten hangt af van het succes, dat het drietal hoopt te bereiken door de aanval van de Maahks op de planeet Taafun te verhinderen.
Onverwacht wordt het drietal echter geconfronteerd met een onbekende macht, die al het leven in de Andromeda-nevel probeert te vernietigen ...
 

Auteur:
H.G.EWERS

Vertaling:
Kees van Toorn

Uitgeverij:
Gradivus B.V.
Den Haag

ISBN:
9063177933


 

K.H. SCHEER Z.B.V. REEKS

 
DATE  PAPERBACK TITEL COMMENT


Nr.2
2002
GEHEIM COMMANDO H.C.9

Thor Konnat is speciaal agent in "buitengewone dienst" van de Geheime Wetenschappelijke Veiligheidsdienst.
Door een hersenoperatie is hij een ander mens geworden. Na deze gang door een hel van pijnen en folteringen, ervaart hij, dat hij een bijzondere macht bezit, die hem ongevoelig maakt voor hypnose, waarheidsserum of leugendetector.
In de buurt van een uiterst geheim duikbootsteunpunt op een van de eilanden van de Aleoeten-archipel verdwijnt een grote vrachtduikboot van de US-Navy. Aan boord bevond zich onder andere de befaamde kernfysicus professor Morrow, die met uiterst geheime documenten op weg is naar Washington. Het wrak van de vrachtduikboot wordt op drieduizend meter diepte ontdekt; de hele achtersteven is weggeslagen. Er zijn geen overlevenden. Maar waar is professor Morrow? Een brandende vraag, die speciaal agent HS-9, captain Thor Konnat, zal moeten trachten te beantwoorden. 

Auteur:
K.H.SCHEER

Uitgeverij:
Nooit Gedacht
Hilversum
 


 


© Copyrights Freetimeweb