LEREN SPELEN & GESCHIEDENIS
    Alle begin is moeilijk, dat is ook zo voor gitaar spelen. Het is mooi,
als er iemand in de familie, of een kennis hier  vaardig  in  is,  anders
ben je aangewezen op een kursus, of  zoals  tegenwoordig,  magazi-
nes al of niet met bijbehorende cd / cdrom,  waarmee  je  dan  via  de
hifi installatie, of computer kan oefenen.
    Begin met een goedkope gitaar, de snaren  staan  weliswaar  vaak
hoger gesteld, dan een duur exemplaar, maar  het  voordeel  bestaat
hierin, dat de vingers hierop ingesteld, qua solo- of rhytmegitaar,  la-
ter beter een  duur  exemplaar  bespelen.  Schaf  daarna  een  goede
kursus aan, of ga op les, en oefen dagelijks minimaal 1 uur.
Wanneer je de kunst behoorlijk onder de knie  begint  te  krijgen,  ga
dan een oefenschema opstellen, waarin diverse  soorten  muziek  en
vingertechnieken zitten en blijf die dan ook steeds  trouw  herhalen.
Dit zal na verloop van tijd zijn vruchten af  gaan werpen.
Ik zelf ben ooit met een  klavar-
musica kursusvan  klavarscribo
in de  jaren  60  begonnen.  Een
hele goede  kursus  met  uitste-
kende  begeleiding  qua  gitaar-
diagram men en bladmuziek.
Om het daarna samen  met  een
bandrecorder proberen de  mu-
ziek bij te houden. Ook  boeken
kopen  over  diagrammen,  bass
leren spelen en  trucage,  zoals
HET EI VAN CO was een van de
dingen, die je deed.
Het Ei van Co
Ilja Croon
Basart Music NV.
    Als je na verloop van tijd dan beter ging spelen,  dan  was  de  mu-
ziek van de Shadows je van het.  Dat  was  in  de  jaren  60  de  beste
muzikale band. Hier waren dan ook genoeg muziekboeken van.
    Bovenstaande lektuur vond na vele jaren weer op de  rommelzol-
der terug.
Ilja Croon komt een beetje vreemd over in  dit  hoofdstuk,  maar  uit-
eindelijk ben ik basgitaar  gaan  spelen.  Het  overduidelijk  vullende
geluid op het podium fascineerde mij iedere keer weer.
    Het Ei van Co was van Co Atpress van de Down Town  Jazz  Band
en daar hoorde eigenlijk nog een draaibare  schijf  bij,  die  is  helaas
weggeraakt. In het boekje, dat nu  een  verzamel-item  is  staan  vele
tips voor gitaarspelen en transponeren naar andere  toonladders  en
muziekinstrumenten.
    Toch waren de Shadows niet de enige gitaarband, er  traden  vele
andere bands in hun voetspoor,  zoals:    The Tornado's,  The  Spot-
nicks,  The  Riats,  Johnny  & The Hurricanes,  The Jumping  Jewels,
Johnny & His Cellar Rockets en vele anderen.
Een nieuw geluid en  daarmee  samen
een nieuwe generatie. Een gebeuren,
dat de  wereld volledig op z'n kop zou
zetten ...
    Ontelbare bandjes zouden deze trend volgen: The Rolling Stones,
The Yarbirds (waar Eric Clapton in begon), The Kinks,  Gerry  &  The
Pacemakers,  The  Tremeloes,  The  Honeycomb,  The  Hollies,   The
Animals, The Swinging Bluejeans,  The Fortunes,  Them,  Direstraits,
eva.
    In Nederland verschenen er bv. The Outsiders, Q65, The Motions,
The Bintangs  (bestaan nog steeds),  The Sandy Coast,  The Teeset,
The Golden Earrings, Bzn, The Cats, After Tea, Leftside, George Ba-
ker Selection, Les Baroques, The Shoes, eva.
Uit deze bandjes kwamen gitaarvirtuozen zoals:
Eric Clapton
Mark Knopfler
Jan Akkerman
Jeff Beck
    De hedendaagse muziek heeft haar klank en uitvoering te  danken
aan groepen, zoals The Beatles en The  Stones, samen  met  boven-
staande gitaar virtuozen en vele anderen.
    Mede met name The Beatles  en The Stones  zijn  DE BANDS  van
de 20ste eeuw. De Stones zijn nog steeds een groep, weliswaar  met
een kleine wisseling in de bezetting en The Beatles  gingen  in  1970
officieel uit elkaar en dat was NIET de schuld van John  Lennon,  zo-
als velen beweerden, maar Paul McCartney,  en  dat  had  betrekking
op een andere manager, die Brian Epstein (overleden  in  1967)  ein-
delijk eens moest vervangen.
    Paul McCartney is van The Beatles de grootste gebleken (eigenlijk
niet eerlijk tegenover John Lennon, die in December 1980 door Mark
Chapman werd vermoord, maar hij mist als artiest die jaren van  1980
- 2001, die Paul McCartney wel verder gevormd hebben) en  uiteinde-
lijk ook uitgeroepen is tot millennium componist van  de  20ste  eeuw.
Dan vind er in  1962  een  omwenteling  in
de muziek plaats. Vier jongens uit   Liver-
pool  introduceren een nieuw geluid:

                  THE BEAT YEAH YEAH
And here they are: THE BEATLES !!
Browser 100%