FREETIMEWEB
E L E C T R O N I C S - C O L L E C T I O N

THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HERE FOR THE FREETIMEWEB SITE

VARIABLE RESISTANCE

COMMENTS

DUTCH
Dit is een schuifweerstand zoals die in het onderwijs werden (en nog worden) gebruikt. Ik ken ze, 
we hebben ze ook staan. Reuze handig als je wat vermogen kwijt wil (uit bijvoorbeeld een generator).
Inmiddels is een nieuwe opstelling aangeschaft, om het vermogen terug aan het net te leveren, 
maar dat terzijde..... Onderwijs spul dus....

Deze weerstanden werden vroeger gebruikt op vele gebieden in de regeltechniek.
De functie van deze weerstanden is het regelen van de stroomsterkte door een elektrisch apparaat/ toestel. 
De uitvoering als op de foto is een z.g. schuifweerstand, mogelijk gebruikt op een lab of als lichtregelaar, 
veldregelaar voor een kleine dynamo, gloeilamp (bioscoop) etc.

UK
This is a sliding resistance such as those in education were (and still are) used. I know them, we have them too.
Very useful if you have some ability to lose want (for example, from a generator) Now is a new set-up purchased, 
to the power back to the grid, and to deliver, but that aside..... Education stuff so...

These resistors were once used in many areas in the control technology.
The function of these resistors is controlling the amperage by an electrical device/appliance. 
The execution as in the picture is a so-called sliding resistance, possibly used on a lab or as light controller, 
field controller for a small dynamo, light bulb (cinema) etc.

Wikipedia© Copyrights Freetimeweb