FREETIMEWEB
C P C  C O M P U T E R - C O L L E C T I O N

IF NOT COMPLETE WITH FRAMES,  CLICK HERE FOR THE FREETIMEWEB SITE
 
 
MY CPC COMPUTER  X4-CARDS


 

MOTHERBOARD + COMPLETE BUILD UP CARD SYSTEM

GET STARTED

Getstarted TXT

Readme TXT

NEWS


2015 MOTHERBOARD

MotherX4 is a multi-slots board that allows to plug up to 4 expansions to the back of your CPC, like MiniBooster and X-MEM. 

BUILD-UP


INLEIDING
Dank u voor het kiezen van deze nieuwe ACME hardware voor uw goede oude CPC! De X-MEM is de stand van de kunst van de geheugen uitbreidingen. Het embeds tot 512K ROM / 512K RAM en maakt het mogelijk om de volledige ROM 0 te vervangen om te gebruiken verschillende firmwares en BASIC te duwen alle CPC op de hetzelfde niveau van compatibiliteit.

X-MEM floppy disk utilities1
X-MEM init
Met dit programma kunt u alle 32 ROMs duidelijk opgeslagen in uw X-MEM Board wissen.

RUN "INIT"
Het proces duurt een minuut om alle sleuven te wissen. Daarna zal uw X-MEM niet kunnen opstarten, omdat u   het installatieproces niet toepast. Vergeet niet om de BOOT te verplaatsen  met schakelaar (2) op de "CPC" positie, om door te gaan...

2. X-MEM INSTALL
Dit programma installeert de X-MEM na een init proces of  u wilt de firmware-update en BASIC aan te passen van uw computer en toetsenbordindeling.

UITVOEREN "INSTALL" 
Dit proces duurt een aantal seconden, om de ROM 0 Lower/Upper te herprogrammeren. U zult in staat zijn om het CPC model te kiezen voor het programmeren van de X-MEM. Merk op dat ROM 1 in de toekomst zal worden gebruikt, om de firmware uit te breiden tot 3,14. Momenteel is een 448K RAM-station "C" in gebruik. Gebruik van |C in basic of C: van CP/M.

3. X-MEM RESCUE
Als uw X-MEM is geprogrammeerd met een (of meer) defecte ROMS, die verhinderen, dat uw computer goed opstart, gelieve diet te schakelen. Verplaats daarna het READ ROM jumper (4) op "NO" en zet hem weer aan.

RUN "RESCUE"
In al deze gevallen, zorg U ervoor, dat uw X-MEM ROM  schakelaar (3) is ingesteld op "FREE". Voor software-updates en ondersteuning, Controleer de floppy inhoud en Internet.
===========================================
INTRODUCTION
Thank you for choosing this new ACME hardware for 
your good old CPC! The X-MEM is the state of the art of the memory expansions. It embeds up to 512K ROM / 512K RAM and allows to replace the full ROM 0 to use different Firmwares and BASIC to push all CPC at the same level of compatibility.

X-MEM Floppy Disc Utilities
1. X-MEM Init
This program allow you to clear all the 32 ROMs stored into your X-MEM board.

RUN"INIT"
The process take one minute to erase all the slots. After that, your X-MEM will be not able to boot while you don't apply the install process. Don't forget to move the BOOT switch (2) on the "CPC" position to continue...

2. X-MEM Install
This program install the X-MEM after an Init process or you want to update the Firmware and BASIC to match with your computer and keyboard layout.

RUN"INSTALL"
The process take few seconds for reprogramming the ROM 0 Lower/Upper. You will be able to choose the CPC target model for programming the X-MEM. Note that ROM 1 will be used in the future to extend the Firmware 3.14. Curently, a 448K RAM Drive"C"is installed. Use |C from BASIC or C: from CP/M.

3. X-MEM Rescue
If your X-MEM is programmed with one (or more) defective ROM that prevent your computer to boot properly, please turn it off. After that, move the READ ROM jumper (4) to "NO" and turn it on again.

RUN"RESCUE"
In all these cases, take care that your X-MEM ROM switch (3) is set to "FREE". For software updates and support, check the floppy content and Internet.

===========================================

MINIBOOSTER 1

MINIBOOSTER 2

MINIBOOSTER 3

MOTHER X4 BOARD

MOTHER X4 BOARD CENTRONICS

MOTHER X4 BOARD EDGECONNECTOR

PLAYCITY X4 BOARD

X-MASS X4 BOARD 1

X-MASS X4 BOARD 2

X-MEMMX4 BOARD
 

SOFTWARE:
minibooster_usb-drivers.zip

xmem_floppy-disc_v1.7.zip

FORUM:
PlayCity Board

X-Mem Board

Mainboard
 

 


2012 MINIBOOSTER X4 BOARD


Click for more: CABLE CONNECT

MANUAL

MiniBooster is een COM-board waarmee U gegevens een moderne computer kunt uit wisselen, met  met behulp van een USB, bluetooth of RS232 aansluiting.
===========================================
MiniBooster is a COM board that allow to exchange data with a modern computer by using an USB, bluetooth or RS232 connexion.


2014 PLAYCITY X4 BOARD

PlayCity is:
-6 audio kanalen met programmeerbare klok.
(CPC, ZX, ST,...)
-4 teller/timer voor programmeerbare interrupt.
(met inbegrip van NMI)
-IM2 gebruiksspel en raster lijnen te onderbreken.
-CRTC hardware ondersteuning van de CURSOR.
-voor algemene doeleinden 16-bits Timer.
-Light pen/gun connector.
===========================================
PlayCity is:
- 6 audio channels with programmable clock.
(CPC, ZX, ST, ...)
- 4 counter/timer for programmable interrupt.
(including NMI)
- IM2 vectorized and raster lines interrupt.
- CRTC hardware CURSOR support.
- 16bit general purpose Timer.
- Light pen/gun connector.

2015 X-MASS X4 BOARD

X-MASS-nieuwe uitbreiding voor massa-opslag en beschikbaar voor preordering. SyX en TotO zijn hard bezig voor een nieuw massa-opslagapparaat voor uw Amstrad CPC. Het is compatibel met SymbOS en BonnyDOS en het komt daarnaast met een eigen ROM (ACMEDOS), waarmee u toegang tot de massaopslag vanuit BASIC via RSX opdrachten krijgt. Als u reeds het moederbord X4 bezit, kunt u het inpluggen het op uw CPC gebruiken.
X-MASS is een snelle massa-opslag uitbreiding. Het wordt een 128MB flash drive, die het mogelijk maakt om duizenden bestanden in uw CPC op te slaan en is autonoom, omdat er geen PC vereist is, voor het configureren en gebruik. Gebruikers kunnen het vanuit de BASIC met behulp van de ACMEDOS ROM. RSX opdrachten in mappem bladeren en het beheren van uw bestanden. Ontwikkelaars zullen kunnen werken op ambitieuze projecten, die megabytes aan middelen en codes vereisen, en de floppy beperking.opheffen!
Keuzepakketten:
-3" of floppy disk 3" 1/2
-Aan de slag!
===========================================
X-MASS – new mass storage expansion available for preordering SyX and TotO are hard working to get a new mass storage device ready for your Amstrad CPC. It is compatible with SymbOS and BonnyDOS and it will additionally come with an own ROM (ACMEDOS), which allows you to access the mass storage from BASIC via RSX commands. If you already own the Mother X4 board, you can just plug it into it and use it on your CPC.
X-MASS is a fast mass-storage expansion. It embeds a 128MB flash drive that allows to store thousands files into your CPC and make it autonomous as no PC is required to configure and use it. Users can access it from BASIC using the ACMEDOS ROM. RSX commands allow to browse folders and manage your files. Developers will be able to work on ambitious projects requiring megabytes of resources and code, breaking the floppy limitation.
Optional packages:
- 3" or 3"1/2 floppy disc
- Get started! notice

2015 X-MEM X4 BOARD (D-ROM CARD)
 

1. Schakelaar CPC 464/6128 = RAM-modus instellen voor 464/664 of 6128
2. BOOT CPC / ROM-schakelaar = Stel opstartmodus in op CPC of X-MEM
3. ROM LOCK / FREE-schakelaar = Stel 
4. READ ROM NO / YES jumper = Negeer het ROM-gedeelte.
5. Alleen reddingsmodus!
Expansion port connector = Naar MotherX4 of CPC met behulp van een lintkabel

X-MEM is de stand van de techniek van het geheugen uitbreidingen. Het sluit maximaal 512K ROM / 512K RAM * aan en maakt het mogelijk om de vervanging van de Lower/Upper ROM 0 voor het gebruik van verschillende Firmwares en BASIC.
X-MEM-een nieuwe geheugenuitbreiding
Na de CPC Minibooster TotO brengt het ons weer een nieuwe hardware-uitbreidingskaart – deze keer heet het X-MEM en het bevat maximaal 512kb RAM en omhoog tot 512kb flash ROM U kunt ook de lagere ROMs te vervangen met de flash ROM-interface op de kaart en natuurlijk kunt u het moederbord van de "MotherX4" met de andere hardware-uitbreidingen gebruiken.
===========================================
X-MEM is the state of the art of the memory expansions.
It embeds up to 512K ROM / 512K RAM* and allows to replace the Lower/Upper ROM 0 to use different Firmwares and BASIC.
X-MEM – a new memory expansion
After the CPC Minibooster TotO brings us again a new hardware expansion card – this time it is called X-MEM and it contains up to 512kb RAM and up to 512kb flash ROM. You can also replace the lower ROMs with the flash ROM interface on the card and of course, you can use it in the “MotherX4” mainboard with the other hardware expansions
 © Copyrights Freetimeweb